Sammanfattning och presentationer från Nationella vattenbrukskonferensen

Foto: Eva-Stina Lindell

Nationella vattenbrukskonferensen 2024, som hölls i Umeå 14-15 mars, samlade drygt 110 deltagare från hela vattenbrukssverige: företagare, innovatörer, myndigheter och forskare. På programmet fanns bl.a. kompensationsodling, klimatutmaningar för svenskt vattenbruk, främjande och handlingsplan för vattenbruket framåt, samt ökning av svensk matfiskproduktion. Ta del av presentationerna och läs mer om konferensen.

Presentationerna som hölls på konferensen finns samlade i en lista längre ner på sidan.


Sammanfattning av konferensen

Tema: Med kompensationsodling, klimat och vägen framåt i fokus

Tid och plats: 14-15 mars 2024, Clarion Hotell, Umeå

Program: kan laddas ner här 

Fortsätt läs mer

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Fortsätt läs mer

Fler algodlingar när vattenbruk undantas från strandskydd

Nu föreslår en statlig utredning att vattenbruk ska undantas från strandskyddet. Förslaget innebär att det skulle bli enklare att starta upp exempelvis alg- och musselodlingar.
– Det här är en viktig pusselbit i regelförenklingsarbetet som vi har arbetat för länge. Förhoppningsvis kommer det leda till att det svenska vattenbruket kommer att växa, säger Kristina Snuttan Sundell, föreståndare för Nationellt centrum för hållbart marint vattenbruk, SWEMARC.

Fortsätt läs mer

Nytt förslag kan förenkla hållbart vattenbruk

Företag inom vattenbrukssektorn har länge efterfrågat förenklad lagstiftning för att starta och driva vattenbruk i Sverige. Förslagen i ett nytt delbetänkande från Fiske- och vattenbruksutredningen kan vara ett steg på vägen. Det menar Jonas Kyrönviita från Nationellt centrum för hållbart marint vattenbruk, SWEMARC, som har varit juridisk expert i utredningen. Samtidigt löser förslagen långt ifrån alla problem som vattenbrukare ställs inför.

Fortsätt läs mer

Nytt forskningsprojekt ska göra algodlingar effektivare

Forskningsprojektet ”Blue Bio Boost – Effektivisera tångodling genom bättre utnyttjande av genetiska resurser” har fått forskningsbidrag för att utveckla algodlingar i Europa. Projektet ska ta fram ett genetiskt förädlingsprogram som ska underlätta för algodlare att odla rätt alg för att få bästa möjliga resultat.

Fortsätt läs mer

Inspelade föreläsningar från kursen "Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd"

Ta del av föreläsningarna från den kompetenshöjande kursen inom projekt Akvakompetens 2.0, som arrangerades 21-23 november av Matfiskodlarna, Statens veterinärmedicinska anstalt, (SVA), Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Fortsätt läs mer

Nu kan du anmäla dig till den Nationella vattenbrukskonferensen i Umeå

Den Nationella vattenbrukskonferensen bjuder på ny kunskap, inspiration och omvärldsbevakning kring praktik, innovation, forskning, och entreprenörskap inom vattenbruk. Konferensen är mötesplatsen för hela vattenbrukssverige, från odlare till forskare och förädlare till myndigheter och intresseorganisationer.

Fortsätt läs mer

Marin företagsmässa i Bohuslän

Foto: Johan Wingborg

Vill du få ökad kunskap om den ekologiska hållbarheten inom fisket och vattenbruket i Bohuslän? Vill Du veta mer om aktuell forskning på Tjärnö marina laboratorium? Vill du få idéer, hitta nya koncept, träffa och knyta kontakter med forskare, havsföretagare och andra verksamma inom det marina området? Då ska du inte missa den marina företagsmässan på Tjärnö!

Fortsätt läs mer

Alger kan ersätta sojabönor som proteinkälla

Alger odlade i Sverige har potential att bli en viktig ingrediens i framtidens livsmedel. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att proteinhalten i algen havssallat kan höjas till samma nivå som sojabönor.

Fortsätt läs mer

Odlad havskatt på tallriken i framtiden

Foto: Ida Hedén

I framtiden kan odlad havskatt dyka upp i fiskdiskarna i Sverige. Fisken med det delikata fasta köttet har dock lite annorlunda odlingsförutsättningar, jämfört med lax. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Fortsätt läs mer

Save-the-date: Nationella vattenbrukskonferensen, 14-15 mars 2024

Nu är det snart dags för den Nationella vattenbrukskonferensen, som hålls i Umeå. Konferensen bjuder på ny kunskap, inspiration och omvärldsbevakning kring praktik, innovation, forskning och entreprenörskap inom vattenbruk.

Fortsätt läs mer

Inspelade föreläsningar från kursen ”Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor”

Ta del av föreläsningarna från den kompetenshöjande kursen, som arrangerades 28-30 mars av vattenbruksexperter från Landsbygdsnätverket, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Fortsätt läs mer

Nordiskt samarbete ska utveckla marina kolonilotter

Ett nytt samarbete mellan Sverige, Finland och Danmark ska undersöka hur småskalig odling i havet kan utvecklas. Målet är att det ska bli enklare att starta upp marina kolonilotter. 

Fortsätt läs mer

Nytt policydokument om svensk algindustri

Foto: Kristoffer Stedt

Nu har forskningsprojektet "Odling av makroalger i Sverige - en kunskapsöversikt" tagit fram en policy brief, som sammanställer möjligheter och hinder för industrin, och ger ett antal rekommendationer för att komma vidare.

Fortsätt läs mer

Fiskodlingar kan bli producenter av biogas

Foto: Victor Lobanov

När man kombinerar fisk- och grönsaksodling i cirkulära landsystem (akvaponi) blir det näringsrika fiskvattnet till gödsel för grönsakerna. Nu har forskare vid Göteborgs universitet visat att det går att skapa biogas på restprodukten, det vill säga fiskbajset.

Fortsätt läs mer

Ny kurs med fokus på fiskhälsa och fiskvälfärd

Foto: Anders Kiessling

Nu har Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), Matfiskodlarna och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) öppnat upp anmälan till kursen ”Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd”, som är en av flera kurser inom projektet Akvakompetens 2.0.

Kursens huvudmålgrupper är nuvarande och blivande fiskodlare, samt distriktsveterinärer inom fiskhälsa, men även myndigheter och andra intresserade inom svensk fiskodling är välkomna att delta i mån av plats.

När: 21-23 november, 2023

Var: Sundsvall (Scandic Sundsvall City)

Läs mer om kursen här (uppdateras kontinuerligt) och för anmälan.
Sista anmälningsdag: 17 oktober, 2023.

Arrangörer är Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med SWEMARC, SLU Aquaculture, Matfiskodlarna och SVA

20 arter av havssallat funna längs Sveriges kuster

Foto: Kristoffer Stedt

Antalet arter av grönalgen havssallat längs Sveriges kust är långt större än vad tidigare varit känt. Forskare vid Göteborgs universitet har kartlagt 1 000 mil kust och funnit tjugo arter av havssallat.

Fortsätt läs mer

Skapar förutsättning för en växande vattenbruksnäring i Sverige

Kompetenshöjande kurs med fokus på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor lockade femton deltagare från både myndigheter och kommuner. Kursen arrangerades 28-30 mars av vattenbruksexperter från Landsbygdsnätverket, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Fortsätt läs mer

Framtidens sjömat tar plats på Vetenskapsfestival

Foto: Susanne Liljenström

Hur odlar man tång, ostron och musslor? Hur smakar tångknäcke med sjöpungskräm? Kan man odla fisk på land? Dessa och många andra frågor kan du få svar på under Vetenskapsfestivalen i Nordstan, Göteborg.

Fortsätt läs mer

Miljonbelopp för att stärka svenskt vattenbruk

Nu utlyser Jordbruksverket 25 miljoner kronor till projekt som på olika sätt kan bidra till vattenbruksföretagens förmåga att möta klimatförändringar. Därmed ska konkurrenskraften stärkas för den svenska vattenbruksnäringen.

Fortsätt läs mer

Följ oss på Twitter