Fristående distanskurs i hållbart vattenbruk (Sustainable aquaculture), 15 hp, halvfart

Den fristående universitetskursen Sustainable aquaculture, 15 hp, ges från och med höstterminen 2021 av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom ämnet vattenbruk och riktar sig mot studenter på kandidat- och masternivå och andra intresserade som vill lära sig mer om akvakultur, som ett komplement till deras huvudämne/arbete. Undervisningen sker på distans med tre obligatoriska gemensamma 3-5 dagars träffar för laborationer och studiebesök.

För mer information om kursen och hur du ansöker: https://www.slu.se/en/ew-news/2021/2/new-course-in-sustainable-aquaculture/

Nordisk Master i hållbar produktion och nyttjande av marina resurser (MAR-BIO, N2MAB)

Det Nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO är ett forskningsbaserat masterprogram som ges av tre nordiska universitet: Göteborgs universitet, Nord universitetet, Bodø (Norge) och Hólars högskola (Island). En obligatorisk mobilitet är inkluderad, vilket innebär att Du genom programmet får en fantastisk möjlighet att besöka tre länder! 

Programmet använder inter- och transdisciplinära metoder för interaktioner mellan vattenbruk, fiskeindustrin och produktion och nyttjande av marina bioresurser. Programmet riktar sig mot hela värdekedjan "från hav till bord", samt inkluderar utveckling och entreprenörskap.

Programmet kommer att förbereda dig för en rad olika jobbmöjligheter—som doktorand eller inom industrin - inom området marin cirkulär ekonomi och blå tillväxt. Du kommer att utveckla kunskap och färdigheter inom marina produktionssystem för livsmedel. Du kommer att bygga nätverk och möjligheter för partnerskap med akademiska institutioner, industrin, myndigheter och sjömatsbranschen och produkt- och marknadsföringsinstitut.

Läs mer om programmet: https://www.gu.se/swemarc-marint-vattenbruk/utbildning/nordiskt-masterprogram-i-hallbar-produktion-och-nyttjande-av-marina-bioresurser-mar-bio-n2mab

Doktorandkurs i Transdisciplinära metoder för utveckling av hållbart vattenbruk (NBEM30, 4 hp)

Kursen riktar sig mot doktorander som har ett intresse för tvärvetenskapliga strategier för att utveckla den hållbara livsmedelsproduktionen från havet. Kursen är baserad på: föreläsningar av svenska och internationella vattenbruksexperter; förberedande litteraturstudier; muntliga presentationer; intensiva gruppstudier och studiebesök till västsvenska vattenbruksnäringar.
Nästa doktorandkurs hålls: 4 april - 6 maj, 2022.
Intensivveckan hålls: 3-8 april, 2022.
Läs mer om doktorandkursen och för att anmäla dig: https://www.gu.se/en/swemarc-marine-aqauculture/education/phd-course-transdisciplinary-approaches-to-sustainable-marine-aquaculture-nbem30-4-ects

Doktorandkursen Sjömat; från produktion till konsumtion (FBBT005, 3 hp)

Under vecka 10 (7 -11 mars) ges för första gången den nya doktorandkursen "Sjömat; från produktion till konsumtion" på Kristineberg Center i Fiskebäckskil. Kursen har som mål att ge deltagarna bred kunskap om produktionssystemet för sjömat, med ett särskilt fokus på svenska arter och värdekedjor.
Läs mer om doktorandkursen och för att anmäla dig: 
https://www.chalmers.se/sv/forskning/forskarutbildning/doktorandkurser/Sidor/institutionernas-doktorandkurser.aspx?course=FBBT005

Följ oss på Twitter