Kontakta NKfV

Du är välkommen att skicka dina frågor till oss via nedanstående formulär eller kontakta oss enligt adress och telefonnummer nedan.

Koordinator NKfV SLU

Institutionen för Biomedicin och Veterinär Folkhälsovetenskap, SLU

Ulls väg 26
SE-756 51 Uppsala

Tel: +46 702-62 83 50

E-post: Anna.Norman-Halden@slu.se

Koordinator NKfV GU

Institutionen för marina vetenskaper

Tjärnö marina laboratorium
S- 452 96 Strömstad

Tel: +46 (0)76 6229678

E-post: Susanne.Lindegarth@marine.gu.se

Vikarierande kordinator NKfV GU

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Medicinaregatan 18A
SE- 413 90 Göteborg

Tel: +46 (0)31-786 9533

E-post: susan.gotensparre@bioenv.gu.se

Följ oss på Twitter