Nytt policydokument om svensk algindustri

alger-kristoffer-stedt Foto: Kristoffer Stedt

Nu har forskningsprojektet "Odling av makroalger i Sverige - en kunskapsöversikt" tagit fram en policy brief, som sammanställer möjligheter och hinder för industrin, och ger ett antal rekommendationer för att komma vidare.

Intresset för alger och tång växer i Europa och odling av makroalger pekas ofta ut som ett miljövänligt sätt att öka produktionen av livsmedel. I Sverige pågår olika initiativ för att få igång en svensk algindustri. Det finns algföretag som odlar alger, främst för livsmedelskonsumtion, och forskning pågår för att utveckla olika produkter.

Men utvecklingen riskerar att hämmas av en rad utmaningar. Snårig lagstiftning och tidsödande tillståndsprocesser är exempel på prövningar som svensk algindustri står inför. För att lösa detta behövs insatser från både samhället och branschen.

Ladda ner policybriefen här.

Policybriefen har tagits fram inom nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC vid Göteborgs universitet. Arbetet har finansierats av Formas genom forskningsprojektet Odling av makroalger i Sverige - en kunskapsöversikt, projektnummer: 2020-03119.

Nordiskt samarbete ska utveckla marina kolonilotte...
Kassodlingens miljöeffekter - populärvetenskaplig ...

Följ oss på Twitter