Fisk- och skaldjursodling på distans

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i alla produktionsled som berör arbete med akvakulturer med särskild betoning på miljömässiga, hållbara landbaserade fisk-och skaldjursodlingar (RAS och akvaponi) samt till viss del kassodling.

Hela produktionsledet innefattas, allt ifrån kläckeri, sättfisk, matfisk, skaldjur, slakt, paketering och distribution. Därefter att saluföra det på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt som tillfredsställer marknadens krav.

I utbildningen ingår kalkylering och ekonomiska beräkningar inom området.
Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha kompetens för att enskilt eller i samarbete med andra ta ansvar för en fisk- eller skaldjursodling.

Utbildningen är distansbaserad och ges under 40 veckor på heltid med tre fysiska träffar fördelat över två terminer.

Utbildningen anordnas av vuxenutbildningen i Lysekil. Sökanden från hela Sverige välkomnas.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker: https://www.lysekil.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yh-fisk--och-skaldjursodling.html

Akvaponiingenjör på distans

Denna utbildning leder till ett yrke som odlingsspecialist inom akvaponiska system. Akvaponik kombinerar traditionellt vattenbruk (odling av akvatiska djur t.ex fisk, skaldjur eller alger i bassänger) med hydroponik (odling av växter i vatten) i en symbiotisk miljö. Systemet är ett helt slutet recirkulerande system (RAS), med minimal miljöpåverkan både avseende vattenförbrukning och utsläpp.

Utbildningen Akvaponiingenjör består kortfattat av: Fisk och växternas kemi och biologi, Design och byggprocessen av en akvaponisk anläggning, samt Projektledning och entreprenörskap. 

Utbildningen är distansbaserad och ges under 40 veckor på heltid med fysiska träffar om ca 3-5 dagar vid 2-3 tillfällen per termin (för att genomföra praktiska moment). Dessa träffar kommer att ske på Campus Roslagen i Norrtälje.

Utbildningen anordnas av Väddö folkhögskola i samarbete med Campus Roslagen. Sökanden från hela Sverige välkomnas.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker: https://www.vaddo.fhsk.se/kurser/akvaponiingenjor/

Följ oss på Twitter