Inspelade föreläsningar från kursen ”Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor”

Gruppovning-pa-Marstrands-havshotell

Ta del av föreläsningarna från den kompetenshöjande kursen, som arrangerades 28-30 mars av vattenbruksexperter från Landsbygdsnätverket, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Målgrupp: tjänsteperson på myndighet som på ett eller annat sätt arbetar med vattenbruksfrågor, också inkluderat de som arbetar med rådgivning eller tillsyn.

Dag 1

12:45-14:00 Lunch
Introduktion Presentation, PDF + inspelad föreläsning.
14:00-15:15 Översikt - relevant lagstiftning för vattenbruk i sin helhet (fisk, alger och blötdjur), B- och C-verksamheter, samt strandskydd (Göteborgs universitet) Presentation, PDF + inspelad föreläsning (Del 1) och Del 2.
15:15-15:45 Fika
15:45- 16:45 Tillstånd enligt miljöbalken, miljöfarlig verksamhet för fiskodling, miljöprövning (öppna kassar och RAS), samt vattenverksamhet (Mannheimer Swartling Advokatbyrå) Presentation, PDF + inspelad föreläsning (Del 1) och Del 2.
18:00
Middag

Dag 2
09:00-09:30
Fiskodling: odlingstekniker (inkl. RAS) (Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet) Presentation, PDF + inspelad föreläsning
09:30-09:50 Fiskodling: miljöpåverkan och miljönyttor (Sveriges Lantbruksuniversitet) Presentation, PDF + inspelad föreläsning
10:00-10:30 Fika
10:30-10:50 Extraktivt vattenbruk (blötdjur och alger): odlingstekniker (Göteborgs universitet) Presentation-alger, PDF + inspelad föreläsning; Presentation -musslor, ostron, PDF + inspelad föreläsning
10:50-11:20 Extraktivt vattenbruk (blötdjur och alger): miljöpåverkan och miljönyttor (Göteborgs universitet) Presentation, PDF + inspelad föreläsning
11:30-12:45 Lunch
13:00-14:00 Introduktion: beräkningsmodeller (SMHI, Sweco, Göteborgs universitet) Presentation, PDF (SMHI) + inspelad föreläsning; Presentation, PDF (Sweco) + inspelad föreläsning; Presentation, PDF (GU) + inspelad föreläsning
14:00-14:10 Bensträckare + kaffe
14:10-15:00
Beräkningsmodeller: praktiska övningar (Sweco, Göteborgs universitet)
15:00-15:30 Fika
15:30-16:15 Beräkningsmodeller: praktiska övningar (Sweco, Göteborgs universitet)
16:15-17:00 Beräkningsmodeller: praktiska övningar (Göteborgs universitet)
18:00 Middag

Dag 3
09:00-09:10 Fysisk planering för vattenbruk (Jordbruksverket) inspelad föreläsning
09:10-10:00 Blå översiktsplanering (Leader Bohuskust och Gränsbygd) Presentation, PDF + inspelad föreläsning (Del 1) och Del 2.
10:00-10:20 Fika
10:20-11:20  Miljötillsyn (Strömsunds kommun och Matfiskodlarna) Presentation, PDF (Strömsunds kommun) + inspelad föreläsning; Presentation, PDF (Matfiskodlarna) + inspelad föreläsning.
11:30-12:45 Lunch - avfärd

Mer information om kursen "Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönytta"
Kursen fokuserade på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönytta. Kursen gav även grundläggande kunskap om olika arter som odlas och tekniker som används inom svenskt vattenbruk idag, samt de som väntas användas inom en nära framtid. En viktig utgångspunkt för föreläsningar, diskussioner och gruppövningar under kursen var miljöpåverkan och miljönytta och olika beräkningsmodeller för miljöpåverkan av vattenbruk.

Övrigt kursinnehåll: Lagstiftning kopplat till bland annat strandskydd, tillstånd för B och C-verksamhet, blå översiktsplaner och tillsyn.

Föreläsare: forskare och modelleringsexperter från Göteborgs universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och andra universitet/forskningsinstitut, samt från myndigheter och privat sektor.

Arrangörer:
Anna Norman Haldén, Kristina Snuttan Sundell, Susan Gotensparre, Hanna Carlberg & Veronica Andrén
Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), Landsbygdsnätverket, Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (SWEMARC) & SLU Aquaculture

Save-the-date: Nationella vattenbrukskonferensen, ...
Nordiskt samarbete ska utveckla marina kolonilotte...

Följ oss på Twitter