Inspelade föreläsningar från kursen "Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd"

Fiskhalsokurs

Ta del av föreläsningarna från den kompetenshöjande kursen inom projekt Akvakompetens 2.0, som arrangerades 21-23 november av Matfiskodlarna, Statens veterinärmedicinska anstalt, (SVA), Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Målgrupp: nuvarande och blivande fiskodlare, samt distriktsveterinärer inom fiskhälsa, men även myndigheter och andra intresserade inom svensk fiskodling.

Schema
Dag 1 (21 nov)

13:00-13:15 Introduktion till kursen (NKfV) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning 
13:15-13:35 Introduktion av och pågående uppdatering av branschriktlinjerna Odlad med omtanke. Del 1 (Matfiskodlarna) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning 
13:35-13:55 Introduktion av och pågående uppdatering av branschriktlinjerna Odlad med omtanke. Del 2 (Matfiskodlarna) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning 
14:00-14:20 Introduktion av och pågående uppdatering av branschriktlinjerna Odlad med omtanke. Del 3 (Matfiskodlarna) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning 
14:20-14:45 Introduktion av och pågående uppdatering av branschriktlinjerna Odlad med omtanke. Del 4 (Matfiskodlarna) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning 
15:15-15:35 Översikt biosäkerhet och import (regelverk mm) (Jordbruksverket) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
15:35-16:05 Biosäkerhetsrutiner på odling (Umlax, Agtira & Vattenfall) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
16:15-16:45 Distriktsveterinärernas arbete med biosäkerhet och vad som är i fokus vid besök på anläggningar (Statkraft) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
16:45-17:30 Gruppövning biosäkerhet (Statkraft & Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA)

Dag 2 (22 nov)
08:30-09:10 Fiskars anatomi och fysiologi kopplad till odlingsmiljön (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
09:15-09:35 Fiskhälsa, välfärd och stressfysiologi (Göteborgs universitet, GU) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
09:35-10:00 Djurvälfärd kopplad till odlingsmiljön - fokus på odlingsmiljöns faktorer (GU) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
10:30-10:55 Djurvälfärd kopplad till odlingsmiljön – fokus hjärt-och kärlproblematik (SLU) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
10:55-11:15 Foder, stress och tarmhälsa (GU) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
11:30-12:00 Djurhållning och slakt – minimering av stress (SLU) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
12:00-12:30 Bedömning av hälsa och välfärd i odlingen – visuella välfärdsindikatorer (GU) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
13:30-15:15 Sjukdom (patologi): fokus på laxfisk, de vanligaste produktionssjukdomarna och hur de skiljs åt, antibiotika/antibiotikaresistens/nya preparat, (virus), vacciner, biverkningar, Del 1 (SVA) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
Del 2 (SVA) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
15:45-17:30 Gruppövning: identifiera viktiga symtom och fundera på åtgärder (SVA)

Dag 3 (23 nov)
08:30-09:30 Sjukdom (patologi): reagera på konstiga symtom, anmälningspliktiga sjukdomar, Del 1 (SVA) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
10:00-11:00 Sjukdom (patologi): fortsättning, Del 2 (SVA) Presentation, PDF + Inspelad föreläsning
11:00-11:30 Kursutvärdering, sammanfattning och avslutning (NKfV)

Mer information om kursen:

Syftet med kursen var att erbjuda kompetensutveckling inom områdena förebyggande fiskhälsa, fiskvälfärd, biosäkerhet (inkl. import), fiskhälsa och smittskydd. Vidare bidrog kursen till att främja samverkan och dialog mellan entreprenörer och odlare – de som praktiskt arbetar med fisken i odling – forskare och myndigheter.

Kursen motsvarar nivåmässigt kursen ”Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke” som anordnades av NKfV med flera, 2019 i Uppsala, men uppdaterades utifrån ny forskning inom området och med ytterligare fokus på det förebyggande hälsoarbetet och biosäkerhet.

Kursen tog utgångspunkt i branschriktlinjerna ”Odlad med omtanke – branschriktlinjer för svensk fiskodling”, som är under uppdatering av Matfiskodlarna. Dessutom bygger kursen vidare på kapitlen ”Fiskens anatomi och fysiologi samt fiskhälsa och smittskydd” inom grundkursen för fiskodlare som för första gången hölls under 2 dagar i Umeå, vintern 2023.

Föreläsningar varvades med diskussioner och gruppövningar. Föreläsare var forskare från Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Matfiskodlarna, SVA, Jordbruksverket, samt experter från andra myndigheter/organisationer.

Läs mer om projekt Akvakompetens 2.0 här.

Nytt forskningsprojekt ska göra algodlingar effekt...
Nu kan du anmäla dig till den Nationella vattenbru...

Följ oss på Twitter