Övriga rapporter (svenska)


I NKfVs arkiv nedan finns publikationer inom vattenbruksområdet listade i kronologisk ordning med den senast publicerade överst.

Kontakta oss om du vill lägga till en publikation: info@nkfv.se 

 

Policy brief: Möjligheter och hinder för en svensk algindustri (2023)


Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel? (2023)


Fiskodling i norr: en livsmedelsproduktion med miljöpotential (2023)


Flodkräfta och flodkräftodling i Sverige - en handbok baserad på erfarenheter (2023)


Kassodlingens miljöeffekter – populärvetenskaplig sammanfattning (2023)


Skafferiet under ytan (2022)


Undersökning av näringsämnen i sediment under fiskodlingslokaler i Höga Kusten (2022)


Informationsblad: Sveriges första gröna regnbågslax uppfödd på svenskt cirkulärt foder - slutsatser och rekommendationer från projetet Fem ton grön fisk i disk (2021)


Vad vi vet och inte vet om kompensationsodlad fisk: en kunskapssammanställning (2021)


Jord till bord-strategin – En jämförelse av hanteringen av akvakultur i EU:s och Sveriges livsmedelsstrategier (2021)


SWEMARC:s årsrapport 2021 (sammanfattning) (2021)


Klassificering av ostronyngel med hjälp av artificiell intelligens (2020)


SWEMARC:s årsrapport 2020 (sammanfattning) (2020)


Genetisk analys av avelsfisk - Lax och havsöring 2017-2018 från svenska kompensationsodlingar (2019)


Sjömat i Sverige 2019. En rapport om sjömatskonsumtion – matvanor, köpbeteenden och attityder (2019)


Investeringsstöd till vattenbruk och beredning och saluföring. Leder stöden till mer investeringar? (2019)


Svensk konsumtion av sjömat (2019)


Frisk med fisk utan risk? Betydelsen av svensk konsumtion av sjömat för hälsa och miljö (2019)


Musselodling i Östersjön som miljöåtgärd – nya positiva data från tre pågående EU-projekt (2019)


Odlad med omtanke (2019)


Scary Seafood – den nya maten från havet (2019)


Fisk och fiske - vad är det som gäller? (2019)


Utveckling av metoder och kunskap för att minska ejderpredation i blåmusselodlingar (2019)


Høsting av stillehavsøsters (2019)


SWEMARC:s årsrapport 2019 (sammanfattning) (2019)


Fisk i hus (2018)


Vattenbruk fokus på odling av sötvattensfiskar i recirkulerande akvatiska system (RAS) (2018)


Bättre förutsättningar för etablering och drift av vattenbruk (2018)


Integrerad akvakultur med cellulosaindustri (2018)


Produktion av ostronyngel (Ostrea edulis) i havsbaserade tankar - Biologisk och teknisk förstudie (2018)


Havsbruk och turism – ta mig till havet (2018)


Kräftodlingens ABC (2018)


Miljöeffekter fiskodling i öppna system (2018)


Ur hav och sjö växer framtidens näring (2018)


Etablera och utveckla vattenbruk i Sverige - Vattenbruksentreprenörers syn på utmaningar och lösningar (2018)


SWEMARC:s årsrapport 2018 (sammanfattning) (2018)


Vattenbruk - en grön näring som hämmas av omodern lagstiftning (2017)


Äldre lagstiftning hämmar innovations- och teknikutveckling inom marina näringar (2017)


Svensk konsumtion av sjömat- en växande mångfald (2017)


Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige – miljöpåverkan, odlingssystem, odlingsarter och foder (2017)


SWEMARC:s årsrapport 2017 (sammanfattning) (2017)

SWEMARC:s årsrapport 2016 (sammanfattning) (2016)


Marin fiskodling på den svenska västkusten: Tekniska lösningar (2015)


Biologiskt underlag till arbetet med Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring (2015)


Funktionella metoder för odling av fysiologiskt naturanpassad laxsmolt (2015)


Planering för vattenbruk på Västkusten (2015)


Vattenbruk på Västkusten (2015)


Handbok för odling av havskräfta  (2015)


Japanska ostron i svenska vatten - Främmande art som är här för att stanna? (2014)


Utveckling av metodik för insamling av ostronyngel – Ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän (2014)


Triploidisering av röding vid VBCN i Kälarne (2014)


Småskalig marin fiskodling och levandelagring. Beskrivning av teknik och ekonomi (2014)


Odla och levandeförvara fisk – guide för nybörjare (2014)


Mussel catcher - En metod för att mäta rekrytering av musslor och konkurrerande påväxtorganismer inom vattenbruket (2013)


Handbok för ostronodlare – ett resultat av Projekt Nord-Ostron 2009 – 2012 (2012)


Marin fiskodling på den svenska västkusten: Biologiska förutsättningar (2012)


Byggstenar för en framgångsrik nordisk ostronnäring (2012)


Förutsättningar och potential för torskodling i Sverige (2005)


 

 

 

Följ oss på Twitter