Länkar till svenskt vattenbruk

SLU

Forskning om akvakultur pågår vid alla fyra fakulteterna vid SLU. SLU Akvakultur är en plattform som syftar till att utveckla forskning och undervisning om akvakultur vid SLU.

https://www.slu.se/


Swedish Mariculture Research Center (SWEMARC)

Swedish Mariculture Research Center (SWEMARC) är ett av sex av Göteborgs universitets nya starka forskningscentrum med utgångspunkt i viktiga och aktuella samhällsfrågor.

https://swemarc.gu.se/


Svensktvattenbruk.se

Jordbruksverket fick den 1 juli 2011 i uppdrag att främja utvecklingen av svenskt vattenbruk. Som ett led i detta arbete har vi tagit fram www.svensktvattenbruk.se. På webbplatsen har vi samlat information som vattenbruksföretagare behöver för att driva sin verksamhet.

http://www.svensktvattenbruk.se

 

Följ oss på Twitter