Sammanfattning och presentationer från Nationella vattenbrukskonferensen

IMG_9743 Foto: Eva-Stina Lindell

Nationella vattenbrukskonferensen 2024, som hölls i Umeå 14-15 mars, samlade drygt 110 deltagare från hela vattenbrukssverige: företagare, innovatörer, myndigheter och forskare. På programmet fanns bl.a. kompensationsodling, klimatutmaningar för svenskt vattenbruk, främjande och handlingsplan för vattenbruket framåt, samt ökning av svensk matfiskproduktion. Ta del av presentationerna och läs mer om konferensen.

Presentationerna som hölls på konferensen finns samlade i en lista längre ner på sidan.


Sammanfattning av konferensen

Tema: Med kompensationsodling, klimat och vägen framåt i fokus

Tid och plats: 14-15 mars 2024, Clarion Hotell, Umeå

Program: kan laddas ner här 

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), SWEMARC (Göteborgs universitet), SLU Aquaculture (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU), Innovatum Science Park, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Vattenfall, Vattenbrukscentrum Norr AB.

Ett stort tack till alla som bidrog med presentationer, modererande, diskussioner, utställning, råvaror till mingel och middagen, och studiebesök!

Konferensen arrangerades med stöd från Jordbruksverket, Landsbygdsnärverket, Vattenfall & Swemarc (Göteborgs universitet).

Nästa gång Nationella Vattenbrukskonferensen planeras att anordnas är våren 2026.

Presentationer från konferensen
Välkommen, inledning

SESSION 1 - Kompensationsodling

SESSION 2 - Klimatutmaningar för svenskt vattenbruk

SESSION 3 - Kortpresentationer

Inspirationsföreläsning av Anders Samuelsson, köksmästare på Gotthards krog och Simon Johansson, VD på Nordic Sea Farm.

Därefter följde postersession, mingel med smakprover från svenskt vattenbruk, produktförevisning samt konferensmiddag.

SESSION 4 - Främjande och handlingsplan framåt

SESSION 5 - Ökning av svensk vattenbruksproduktion

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder

Följ oss på Twitter