Kassodlingens miljöeffekter - populärvetenskaplig sammanfattning

Foto: Jakob Hydén

Forskare från SLU har tagit fram en populärvetenskaplig sammanfattning om miljöeffekter av fiskodling i öppna kassar. Fokus är på fosfor och övergödning.

Fortsätt läs mer

Säkra tillgången till hållbar sjömat

Foto: Anna Norman Haldén

För att belysa vikten av akvatiska livsmedel som en källa till protein, mikronäringsämnen och inkomst, samt dess potential att möta ökande livsmedelsbehov, såväl som utmaningarna i akvatisk livsmedelsproduktion och skörd, har forskare vid SLU och WorldFish tagit fram en sammanfattande rapport. Rapporten ger också en översikt över förvaltningsinitiativ och innovativa lösningar för säker hållbar tillgång till vattenlevande livsmedel i framtiden.

Fortsätt läs mer

Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?

Foto: Anna Norman Haldén
Med syftet att gynna det svenska vattenbrukets tillväxt har AgriFood Economics Centre publicerat en rapport med förslag på nya styrmedel för minskad övergödning. Bland annat föreslås att ett utsläppstak införs i stället för fodertak för större vattenbruk och att subventioner kan baseras på utsläppsminskningar eller näringsupptag istället för på åtgärder.
Fortsätt läs mer

Stöd till utveckling av fiskodling i kraftverksdammar

Foto: Anders Kiessling

Ett femårigt samarbetsprojekt mellan SLU och producentorganisationen Matfiskodlarna ska undersöka hur röding och regnbåge kan odlas på ett uthålligt vis i Norrländska kraftverksdammar, både utifrån ett biologiskt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 

Fortsätt läs mer

Ny rapport: Fiskodling i norr - en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Foto: Anders Kiessling

En grupp forskare från SLU och Umeå universitet, med expertis inom ekonomi/samhällsvetenskap, ekologi och vattenmiljö, har förenats i det gemensamma målet att förstå hur den kraftigt förändrade miljö som skapats genom reglering av norrländska älvar i framtiden kan utgöra basen för en växande och klimatsmart livsmedelsproduktion.

Fortsätt läs mer

Senaste nytt från Miljökassen-projektet

Foto: Wenche Hansen

Innovationsprojektet Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system, även kallat Miljökassen, har nu avslutats. Ett nyhetsbrev och en slutrapport finns att läsa.

Fortsätt läs mer

Ny bok för odling och bevarande av flodkräftan

Foto: Ekoll AB

En ny bok om flodkräftodling har publicerats av SLU. Boken är efterfrågad av odlare, myndigheter och allmänhet och behövs i arbetet för att bevara den alltmer hotade svenska flodkräftan, samt i arbetet med att främja biologisk mångfald.

Fortsätt läs mer

Kraftsamling för framtidens foder

Foto: Anders Kiessling

Projektet Framtidens Foder för Fågel, Fisk och Fläsk leds av Axfoundation och SLU och samlar forskare och aktörer från hela livsmedelskedjan, både svenska lantbrukare, fodertillverkare, livsmedelsgrossister, restauranger och aktörer inom dagligvaruhandeln. Målet är att sätta upp en produktion med försäljning av fisk, gris, matfågel och ägg från värphöna uppfödda på ett cirkulärt foder med låg klimatpåverkan. 

Fortsätt läs mer

Wallenbergprofessur i fiskhälsa till SLU

Øystein Evensen, gästprofessor på deltid vid SLU inom området fiskhälsa, har tilldelats en KSLA-Wallenbergprofessur. Han kommer därmed att stärka SLU:s kompetens om sjukdomar hos odlad och vild fisk under ytterligare några år. Sin ordinarie tjänst har Øystein Evensen vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. 

Fortsätt läs mer

Webbinarium 17 juni: Securing sustainable access to aquatic foods

Välkommen till ett webbinarium 17 juni med fokus på hållbar produktion och skörd av sjömat, det vill säga fisk, ryggradslösa djur och alger som fångas eller odlas i sötvatten eller marina ekosystem för mat eller foder. Vi samlar experter från SLU, WorldFish, CGIAR och internationella intressenter och organisationer för att diskutera hållbara lösningar för framtiden, som ett inspel till Världshavsdagen, UN International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture 2022, Africa Year of Nutrition 2022, Stockholm+50, och UN Oceans Conference.

Fortsätt läs mer

Ny tjänst på verksamt.se förenklar för livsmedelsföretag

En ny tjänst har lanseras på verksamt.se som möjliggör för svenska livsmedelsföretag att söka tillstånd och lämna uppgifter hos olika myndigheter på ett och samma ställe. Först ut att få tillgång till tjänsten är företagare som vill starta vattenbruk eller odla fisk på land.

Fortsätt läs mer

Seminarium: Förebyggande av infektionssjukdomar hos fisk, räkor och grisar

Välkommen till ett seminarium som omfattar både vattenlevande och landlevande djur där fokus är immunologi och förebyggande av infektionssjukdomar! Föreläsare är inbjudna forskare från Gents universitet, Belgien. Sista anmälningsdatum är 16 maj.

Fortsätt läs mer

Sammanfattning och presentationer från Nationella vattenbrukskonferensen

Nationella vattenbrukskonferensen 2022, som hölls i Strömstad 15-16 mars, samlade drygt 150 deltagare från hela vattenbrukssverige: företagare, innovatörer, myndigheter och forskare. På programmet fanns bl.a. odling och användning av alger, RAS-odling av fisk, cirkulära system samt produktutveckling och marknadsföring. Ta del av presentationerna och läs mer om konferensen.

Fortsätt läs mer

Symposium om hållbar blå mat 2030

Forskningsprojektet Seawin bjuder in till slutsymposium 27 sept 2022. Frågor som kommer att diskuteras är: Vilken roll kan sjömat spela i framtiden och vilken sjömat kommer vi att äta i Sverige? Vad är hållbar och hälsosam sjömat? Blir det algsoppa, mörtbullar eller slipstorskar till middag? Vilka trender ser vi globalt och i Sverige? Vad tycker konsumenten? 

Fortsätt läs mer

Nyheter från projekt Miljökassen

Innovationsprojektet Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system, även kallat Miljökassen utvecklar teknik med målet att minska miljöpåverkan från fiskodlingar i öppna kassar och därmed förbättra möjligheterna för fiskodlingsbranschen att växa. Vad har hänt hittills i projektet? 

Fortsätt läs mer

Ny kunskap om fiskvälfärd i vattenbruket

Foto: Albin Gräns

Odlad fisk skyddas i likhet med grisar, höns och kor av svensk djurskyddslagstiftning, men när det gäller fiskar är kunskapsbristen stor kring hur de ska hållas, skötas, hanteras och slaktas på bästa möjliga sätt. Per Hjelmstedt från SLU har i sin doktorsavhandling använt olika mått på stress för att identifiera möjliga hot mot fiskars hälsa och välfärd i samband med transport och slakt.

Fortsätt läs mer

Nationella vattenbrukskonferensen, 15-16 mars 2022

Nu är det dags igen för den Nationella Vattenbrukskonferensen som denna gång är i Strömstad! Konferensen är som tidigare en mötesplats för aktörer från hela Sverige såsom odlare, forskare, myndigheter och intresseorganisationer. På programmet står bland annat odling och användning av alger, RAS-odling av fisk, cirkulära system samt produktutveckling och marknadsföring. Anmäl dig senast 28 februari.

Fortsätt läs mer

Cirkulärt foder gör svensk regnbågslax grön

En innovation från Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) sjösätter Sveriges första gröna regnbågslax i butik och restaurang. Istället för soja och vildfångad fisk från jordens alla hörn har regnbågslaxen ätit ett svenskt cirkulärt foder av främst insekter som i sin tur ätit matsvinn. I projektet har också Axfood, Sorundahallarna, Urban Deli och Älvdalslax deltagit. Regnbågslaxen finns från vecka 45 i utvalda Hemköp-butiker i Stockholm och på ett fåtal restauranger, däribland Urban Deli.

Fortsätt läs mer

Arktiskt vattenbruk: workshop 1-2 dec

Inom forskningsprojektet Arctaqua anordnas en workshop kring utveckling av vattenbruk i norr, med extra fokus på röding. Med på workshopen finns projektdeltagare från Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Representanter för näring, akademi och myndigheter är varmt välkomna att vara med! Sista dag för anmälan är 3 nov.

Fortsätt läs mer

Integrerad fisk- och växtodling: webbinarium 27 okt

Foto: Ryan Somma

Intresset för att kombinera fisk- och växtodling växer, både för akvaponiska system och för användandet av slam från fiskodlingar som gödsel till växtodling på friland eller i växthus. Under webbinariet, som är öppet för alla som anmäler sig, kommer vi att presentera aktuell forskning och diskutera vilka kunskapsluckor som behöver fyllas för att integrerad fisk- och växtodling ska stärkas.

Fortsätt läs mer

Följ oss på Twitter