Säkra tillgången till hållbar sjömat

Foto: Anna Norman Haldén Foto: Anna Norman Haldén

För att belysa vikten av akvatiska livsmedel som en källa till protein, mikronäringsämnen och inkomst, samt dess potential att möta ökande livsmedelsbehov, såväl som utmaningarna i akvatisk livsmedelsproduktion och skörd, har forskare vid SLU och WorldFish tagit fram en sammanfattande rapport. Rapporten ger också en översikt över förvaltningsinitiativ och innovativa lösningar för säker hållbar tillgång till vattenlevande livsmedel i framtiden.

Läs mer och ladda ner rapporten Securing sustainable access to aquatic foods HÄR.

Rapporten har tagits fram av SLU Aqua tillsammans med SLU Aquculture, SLU Global och WorldFish.

 

 

Kassodlingens miljöeffekter - populärvetenskaplig ...
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya s...

Följ oss på Twitter