Stöd till utveckling av fiskodling i kraftverksdammar

Foto: Anders Kiessling Foto: Anders Kiessling

Ett femårigt samarbetsprojekt mellan SLU och producentorganisationen Matfiskodlarna ska undersöka hur röding och regnbåge kan odlas på ett uthålligt vis i Norrländska kraftverksdammar, både utifrån ett biologiskt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 

 - Kraftverksdammar har en komplex ekologisk dynamik och lider idag av negativa miljökonsekvenser som exempelvis näringsbrist. Genom att använda kassodlingstekniker kan fiskodlingen bli en viktig och naturlig källa till näringsämnen för det omgivande ekosystemet, säger Anders Kiessling, professor vid institutionen för husdjurens utfordring och vård vid SLU.

Projektet stöds av Familjen Kamprads stiftelse.

Läs mer om projektet HÄR.

Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya s...
Fiskodlingar kan bli producenter av biogas

Följ oss på Twitter