Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?

Foto: Anna Norman Haldén Foto: Anna Norman Haldén
Med syftet att gynna det svenska vattenbrukets tillväxt har AgriFood Economics Centre publicerat en rapport med förslag på nya styrmedel för minskad övergödning. Bland annat föreslås att ett utsläppstak införs i stället för fodertak för större vattenbruk och att subventioner kan baseras på utsläppsminskningar eller näringsupptag istället för på åtgärder.
Vidare föreslås i rapporten att vattenbruket kan ingå i ett handelssystem där rätten att belasta miljön med näringsämnen går att köpa och sälja. Rapportförfattarna framhåller att om nya styrmedel införs är det viktigt att hänsyn tas till små och nya vattenbruk för att inte påverka tillväxten i sektorn negativt.


Läs rapporten HÄR.

AgriFoods verksamhet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Säkra tillgången till hållbar sjömat
Stöd till utveckling av fiskodling i kraftverksdam...

Följ oss på Twitter