Länkar

Centrum för Vilt- och Fiskforskning

Centrum för vilt- och fiskforskning är ett samverkansorgan för de institutioner och forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå Universitet (UmU) som bedriver verksamhet inom området vilt och fisk i vid bemärkelse.

239
Fiskhälsan

Fiskhälsan FH AB är en branschorganisation som arbetar med fiskhälsokontroll på uppdrag av sina medlemmar och ägare vilka representerar alla delar av svensk fiskodlingsnäring, både produktion av fisk för utplantering och fisk för livsmedel.

251
Jordbruksverket

Ansvarig myndighet för vattenbruk sedan första juli 2011.

208
Vattenbrukarnas Riksförbund

Intresseorganisation för vattenbruksnäringen i Sverige.

247
Vattenbrukscentrum Norr AB

Vattenbrukscentrum Norr AB är den ledande aktören inom svenskt vattenbruk med avseende på foderforskning och avelsprogram.

237
Vattenbrukscentrum Väst

Vattenbrukscentrum Väst (VBCV) synliggör den starka, vattenbruksrelaterade forskning som pågår vid Göteborgs universitet och övriga Västsverige.

226