Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Inspelade föreläsningar från kursen Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke

avelInspelade föreläsningar från kursen om djurvälfärd i Uppsala 27-29 mars 2019 finns nu att tillgå HÄR.

 

Här finns de presentationer i pdf-format som visades under kursen:
Introduktion till kursen samt till Odlad med Omtanke
Bakgrunden och idén till fiskodlingens code of practice
Presentation av fiskodlingens branschriktlinjer och Odlad med Omtanke
Branschriktlinjerna och fiskvälfärd
Grundläggande om fiskars anatomi kopplat till välfärd, samt Utfodring och välfärd
Fiskvälfärd och nya fodermedel
Tarmhälsa kopplat till foder och stress - fysiologiska välfärdsindikatorer, del1
Tarmhälsa kopplat till foder och stress - fysiologiska välfärdsindikatorer, del2
Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa i odlingen – visuella välfärdsindikatorer
Skötsel när det gäller djurhållning, hantering, märkning, sortering, transport av levande fisk – minimera stress
Slakt (bedövning, avlivning)

Här finns det instuderingsmaterial som skickades ut inför kursen:
Nationella branschriktlinjerna
Fisheries_Sustainability_front-AK chapter-conclusion
Riskbedömning av slakt av odlad fisk
COP_liten
FISHWELL-Welfare-indicators-for-farmed-Atlantic-salmon-November-2018


Här nedan finns allmän info om kursen:
Syfte
: Att med utgångspunk i Odlad med omtankes nya branschriktlinjer ha djurvälfärd som fokus för föreläsningar och diskussioner. Välmående fiskar är grunden för en effektiv och hållbar produktion.
Kursinnehåll: Föreläsningarna utgår ifrån den senaste forskningen och har en praktisk tillämpning. Några av de ämnesområden om påverkar fiskars välfärd och som togs upp under kursen är:

- Djurvälfärd gällande anläggning och utrustning, djurtäthet, vattenkvalitet och -temperatur, ljus och skuggning, strömsättning
- Skötsel och djurhållning; hantering, sortering och transport av levande fisk - med fokus på minimering av stress
- Foder och utfodring kopplat till fiskens välmående och tillväxt
- Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa
- Slakt; bedövning och avlivning

Mer information om kursupplägg finns HÄR.

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Swemarc, SLU Aquaculture och Matfiskodlarna

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Almedalen 3 juli: Odling av mat i vatten - en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion?

Alvdalslax almedalenAlmedalen 2019 - Välkommen att delta i seminariet:

Odling av mat i vatten - en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion?

Arrangör: SLU Aquaculture, en forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet

Tid: Ons 3 juli 12.30–14.00

Plats: Björkanderska Magasinet, Visby hamn

Praktisk information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57572

Mer information om programmet och vilka som medverkar - följ länken! www.slu.se/aquaculture-almedalen

Om seminariets innehåll:


Ett cirkulärt livsmedelssystem
Efterfrågan på sjömat fortsätter öka. Idag importerar Sverige mer än 70 % av all den fisk vi äter. Odling av fisk, skaldjur och alger har en viktig roll att spela för framtidens matförsörjning, men hur ska vi odla så att det blir ännu mer håll­bart? Och vad ska fisken äta? Kretslopp, nya foder och gastronomi är nyckelord!

Kom och lyssna till forskare, beslutsfattare och företrädare för livsmedels­branschen som ger sin syn på vad som krävs för att tillvarata akvakulturens stora potential i en cirkulär bioekonomi!

Under seminariet får vi bland annat höra stjärnkocken Andreas Printz berätta hur insektsmatad fisk smakar, Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood ge oss detaljistens syn på saken och forskare från SLU presentera kunskapsläget - vad forskas det om, och vilka möjligheter finns för framtiden?


Frågor vi ställer oss är:

Hur miljömässigt och socialt hållbart är det att importera merparten av fisken vi äter?

Kan avfall och insekter användas som foder till våra fiskar?

Hur gott smakar fiskar som ätit insekter?

Hur kan återtag av näringsämnen från våra vatten bli till fiskfoder och bidra till att sluta näringskretsloppet?

Vilka nya råvaror kan vi utveckla från alger som återtar näringsämnen från våra vatten?


Mer information om programmet och vilka som medverkar - följ länken!
www.slu.se/aquaculture-almedalen

VÄLKOMMEN! /SLU Aquaculture

Kontakt:

Anna Norman Haldén, koordinator
anna.norman-halden@slu.se, 0702-62 83 50

Eva-Stina Lindell, kommunikatör
eva-stina.lindell@slu.se, 0702-35 08 27

Presentationer och litteratur från kursen Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke

avelKursen om djurvälfärd i Uppsala 27-29 mars samlade 50 deltagare och vid lanseringen av branschriktlinjerna under kursens första dag var vi närmare 80 personer. Det var intensiva men trevliga och lärorika dagar! Tack till alla föreläsare och till alla deltagare för ert engagemang!

 

Här finns de presentationer som visades under kursen:
Introduktion till kursen samt till Odlad med Omtanke
Bakgrunden och idén till fiskodlingens code of practice
Presentation av fiskodlingens branschriktlinjer och Odlad med Omtanke
Branschriktlinjerna och fiskvälfärd
Grundläggande om fiskars anatomi kopplat till välfärd, samt Utfodring och välfärd
Fiskvälfärd och nya fodermedel
Tarmhälsa kopplat till foder och stress - fysiologiska välfärdsindikatorer, del1
Tarmhälsa kopplat till foder och stress - fysiologiska välfärdsindikatorer, del2
Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa i odlingen – visuella välfärdsindikatorer
Skötsel när det gäller djurhållning, hantering, märkning, sortering, transport av levande fisk – minimera stress
Slakt (bedövning, avlivning)

 

Här finns det instuderingsmaterial som skickades ut inför kursen:
Nationella branschriktlinjerna
Fisheries_Sustainability_front-AK chapter-conclusion
Riskbedömning av slakt av odlad fisk
COP_liten
FISHWELL-Welfare-indicators-for-farmed-Atlantic-salmon-November-2018

Kursen spelades in och kommer att tillgängliggöras via webb. Länken till inspelningen kommer t.ex. att kunna hittas här på NKfVs hemsida som en nyhet.

Här nedan finns allmän info om kursen:
Syfte
: Att med utgångspunk i Odlad med omtankes nya branschriktlinjer ha djurvälfärd som fokus för föreläsningar och diskussioner. Välmående fiskar är grunden för en effektiv och hållbar produktion.
Kursinnehåll: Föreläsningarna utgår ifrån den senaste forskningen och har en praktisk tillämpning. Några av de ämnesområden om påverkar fiskars välfärd och som togs upp under kursen är:

- Djurvälfärd gällande anläggning och utrustning, djurtäthet, vattenkvalitet och -temperatur, ljus och skuggning, strömsättning
- Skötsel och djurhållning; hantering, sortering och transport av levande fisk - med fokus på minimering av stress
- Foder och utfodring kopplat till fiskens välmående och tillväxt
- Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa
- Slakt; bedövning och avlivning

Mer information om kursupplägg finns HÄR.

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Swemarc, SLU Aquaculture och Matfiskodlarna

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Lägesrapport från projekt för miljösmart kassodling av fisk i Sverige

miljokassen nyhetsbrev ettSveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för projektet "Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system".

Odling i kassar har många fördelar, men orsakar idag för stora utsläpp av näringsämnet fosfor. Projektets huvudfokus är därför att utveckla ny teknik för att fånga upp gödsel och spillfoder, där det mesta av spillfosforn finns. På så sätt väntas tidigare förlorad näring, som kunde orsaka övergödning, kunna återföras till åker, växthus och/eller skogen som värdefull växtnäring. Detta skulle inte bara skapa ett kretslopp – även behovet att importera gruvfosfor skulle kunna minskas.

 

Vad har hänt hittills i projektet? Läs projektets första nyhetsbrev här!

 

Frågor om projektet kan ställas till: Anders Kiessling på e-post: Anders.Kiessling@slu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på denna RSS-feed