Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Hummerworkshop inom NOMACULTURE 28 juni, Fiskebäckskil

Hummer brokigbakgrund Susanne ErikssonVÄLKOMMEN TILL NOMACULTUREs HUMMERWORKSHOP

Är Du intresserad av odlingsmöjligheter för hummer? 

Det är dags för projekt NOMACULTURES hummerworkshop som hålls onsdagen den 28 juni kl. 09.30 – 16.00 på Sven Lovén centrum för marin infrastruktur – Kristineberg, Fiskebäckskil.

Denna NOMACULTURE workshop kommer att fokusera på odling av den Europeiska hummern. Under dagen kommer vi att presentera hummerns odlingsbiologi, regelverk för odlingstillstånd, samt levandeförvaring av kräftdjur på land. Vi kommer också att demonstrera och gå igenom praktiska moment vid hummerodling. Vi vill bjuda in och etablera dialog med dig som är odlare eller entreprenör och vill samverka med oss forskare kring odling av hummer. Du som jobbar med exempelvis näringslivsutveckling, miljö- eller kustzonsfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå är också välkommen att delta.

Läs mer omNomacultures hummerworkshop här

ANMÄLAN:

Anmälan sker via webben: https://www.webropolsurveys.com/S/D61EFB894FDBF43C.par

Mer information om projektet finns på NOMACULTUREs hemsida http://swemarc.gu.se/nomaculture

Workshopen är kostnadsfri. Anmälan är bindande.

.........................................................................................................

Susan Gotensparre, PhD

Research Officer/Forskningsrådgivare

University of Gothenburg

Department of Biological and Environmental Sciences

Box 461

405 30 Göteborg

SWEDEN +46-31-786 9533 (work)

+46 -766-229533 (mob)

http://www.bioenv.gu.se/

 

Mikroplaster och oönskade ämnen i sjömat - temadag 21 maj Göteborg

marknadVälkommen till temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel, 21 juni 2017 (anmälan senast 14 juni)

Under temadagen kommmer några av de risker med marina livsmedel som det rapporterats om i media att tas upp till diskussion, bl.a. mikroplaster i blåmusslor, etoxikin i odlad lax, samt rester i lax från användning av antibiotika och medel mot laxlus. Vad vet vi om riskerna och hur står de i proportion till de hälsofördelar som finns med att äta sjömat? Detta kommer att diskuteras med deltagare och inbjudna experter och representanter från forskning, myndigheter och näringsliv.

Temadagen riktar sig till aktörer inom livsmedelssektorn såsom fiskare, odlare, beredning, grossister, återförsäljare inom handel och restaurang m fl, samt till myndigheter, forskare, miljöorganisationer, politiker och media. Temadagen är kostnadsfri och lunch ingår.

För mer info, preliminärt program samt om hur man anmäler sig se: http://maritimaklustret.se/vad-vet-vi-om-mikroplaster-och-oonskade-amnen-i-sjomat-temadag-21-juni/

Tid: 10:00-15:00

Plats: Sal D33, Vasagatan 1, Handelshögskolan Göteborgs universitet

Arrangör: Havsförvaltning och Marina livsmedel inom Maritima klustret i Västsverige

Workshop 27/4: Handelsplattform för att minska övergödningen av Östersjön

ostersjomusslorivatten VidakovicWorkshop 27 april 2017 angående ett frivilligt handelssystem för fosfor och kväve i syfte att minska övergödningen i Östersjön

Lokal: Academic House´s lokaler, Torsgatan 26, Stockholm

Tid: kl 9:30 - 15:30

Projektet  NutriTrade (http://nutritradebaltic.eu/) arbetar för att skapa en plattform för matchning mellan utförare av åtgärder för att minska närsaltsbelastningen i Östersjön, och aktörer som vill kompensera sina egna utsläpp av näringsämnen till Östersjön genom att finansiera åtgärder som minskar övergödningen. Syftet med workshopen är att diskutera utformning av ett handelsystem för näringsämnen. Till workshopen bjuds de in som arbetar i olika åtgärdsprojekt samt de som kan tänka sig att finansiera åtgärderna (se inbjudan). Vidarebefordra gärna denna inbjudan till personer ni tror kan vara intresserade.

Registrering sker via länken: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/a3aed3c1-480c-4a65-abda-49a39632d889?displayId=Swe1283204 

Som framkommer av programmet kommer de som jobbar med olika åtgärdsprojekt (t.ex. algodling, fosforbindning etc) ges möjlighet, i mån av plats, att kort (ca 5-10 min) presentera dessa. De som vill presentera kontaktar:

Henrik Scharin, Fil. Dr. Nationalekonomi, Analytiker, Anthesis Enveco

Tel. nr: 073-1542614

E-post: Henrik.Scharin@anthesisgroup.com

Antalet platser är begränsat, så skynda att anmäla er! 

 

 

 

Prenumerera på denna RSS-feed