Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Jätteräkor skördas i Lysekil

handhallen raka Joakim OltnerEfter en lyckosam start för Vegafish anläggning i Lysekil skördar nu företaget den första omgången jätteräkor som ska ut till försäljning. Enligt Matilda Olstorpe, VD och tillika forskare på SLU, har flytten till naturligt havsvatten varit en stor del av framgången. Avgörande för resultatet hittills och för en fortsatt positiv utveckling är även de samarbeten företaget har med både med lokala entreprenörer och gymnasieskolor samt med forskare på Göteborgs universitet.

 

Läs mer…

Presentationer från Nationella Vattenbrukskonferensen 2018

vabrkonf2018 inbjudanbildPresentationerna från Nationella Vattenbrukskonferensen 13-14 mars i Sundsvall finns att ladda ner här:

 

 

Välkommen, inledning

 

Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk, Anders Kiessling

 

Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk, Kristina Snuttan Sundell

 

Jordbruksverkets uppdrag och ansvarsområden, Veronica Andrén

 

Fiskodling i Norrland, Josef Nygren

 

RAS i industriell skala – teknik och ekonomi, Rustan Lindkvist

 

Miljökassen, Anders Kiessling

 

Blå fånggrödor – ekonomiska modeller, Ing-Mari Gren

 

Den svenska sjömatskonsumenten - vem är det?, Kåre Skallerud

 

Allmänhetens attityder till odlad fisk i Sverige, Johan Martinsson

 

Bioteknik eller inte - Finns betalningsvilja bland konsumenter för att köpa steriliserad odlad fisk?, Carl Johan Lagerkvist

 

Sensorisk marknadsföring - att sälja med smak, Johan Swahn

 

Projekt SEAWIN, Max Troell

 

Status för svenskt recirkulerande vattenbruk, Ola Öberg

 

Vattenbruksutbildning för webben, Daniel Krång

 

Hållbart vattenbruk – något för Gotland?, Andreas Pettersson

 

Hummer odlad till konsument eller för utsättning, Susanne Eriksson

 

BONUS CLEANAQ– Innovativ avskiljning av näring, Gunno Renman

 

Miljöpåverkan från fiskodling, Tina Hedlund

 

Foderteknologiskt laboratorium vid SLU, Markus Langeland

 

AQUAFRESH – ett kvalitetsprojekt, Anders Kiessling

 

Code of practice – Förebyggande fiskhälsoarbete och vikten av kommunikation, Daniel Wikberg och Linda Falk

 

Inspiration om hur man som bransch med gemensamma krafter kan vända en trend, Jenny Andersson

Vad vill konsumenten ha – en detaljists perspektiv, Anneli Bylund

 

Handlingsplanens halvtidsutvärdering, Veronica Andrén

 

Regelförenklingar för främjande av nya tekniker och odlingsarter, Carl Dahlberg

 

Regeringens satsningar på vattenbruk inom ramen för Livsmedelsstrategin, Sara Colliander

 

Panelsamtal: Framtiden för svenskt vattenbruk

Förstudierapport Hållbart vattenbruk något för Gotland

 

initiativGotland A PetterssonFör att undersöka Gotlands förutsättningar för en utveckling av ett hållbart vattenbruk har Länsstyrelsen på Gotland tagit initiativ till och genomfört en förstudie i samarbete med Blått centrum (ett samarbete mellan Uppsala universitet-Campus Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland). Resultatet av förstudien finns nu som rapport att ladda ner här:  Förstudie Hållbart vattenbruk - något för Gotland?

 

Bakgrunden är att Regeringen i sin rapport "Hållbara Gotland", pekat på att Gotland har förutsättningar för att bli ett centrum för hållbara livsmedel där vattenbruk och maritima näringar lyfts fram. Detsamma har konstaterats på regional nivå i efterföljande förstudierapport "Hållbara livsmedel och maritima näringar" som även grundat sig på regionala livsmedel- och tillväxtstrategier för Gotland. Målet har varit att skapa ett vägledande dokument för berörda aktörer som vill driva vattenbruksutvecklingen vidare på Gotland samt öka kunskapsläget och intresset för hållbart vattenbruk.  

 

Förstudien finansieras av Tillväxtverket och Region Gotland inom projektet Hållbara Gotland.

 

  

 

 

 

 

 

 

Nationella Vattenbrukskonferensen 2018 - program och uppdaterad info

vabrkonf2018 inbjudanbildNationella Vattenbrukskonferensen hålls den 13-14 mars 2018 på Södra Bergets Resort och Hotell i Sundsvall

Vi ser fram emot att återigen möta vattenbruksaktörer från hela Sverige - odlare, forskare, myndigheter och intresseföreningar.

Konferensen fokuserar på aktuella utmaningar inom svenskt vattenbruk, såsom innovationer kring minskat närsaltsutsläpp, konsumenters attityder kring vattenbruk samt entreprenörskap och produktidentitet. Se preliminärt PROGRAM.

 

Under mingel och middag kan man njuta av mat från svenskt vattenbruk!

 

Praktisk information om konferensen finns här nedan. 

 

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR ORGANISATIONSKOMMITÉN

 

Anna Norman Haldén och Susanne Lindegarth, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk

 

Veronica Andrén, Jordbruksverket

 

David Jonsson och Hanna Carlberg, Länsstyrelsen Västernorrland

 

Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket

--------------------------------------

 

Praktisk information:

 

ANMÄLAN - Stängt för nya anmälningar.

 

KONFERENSANLÄGGNING Konferensen hålls på Södra Bergets Resort och Hotell i Sundsvall. För information om konferenshotellet, vänligen se sodraberget.se

 

POSTERSESSION, FÖRETAGSMÄSSA, PRODUKTFÖREVISNING Det finns möjlighet att vara utställare ut under konferensen. Anmäl intresse och behov av utrustning (poster/rollup, bord, eluttag, övriga behov) genom att maila till susanne.lindegarth@marine.gu.se .

 

STUDIEBESÖK TILL PEKKAS NATURODLINGAR I HÄRNÖSAND - tyvärr INSTÄLLT.

 

Konferensen avslutas därmed efter lunch kl 14.00 och transport till tåg/flyg ordnas av deltagarna själva (ingen busstransport ordnas av konferensen i och med att studiebesöket ställts in).

 

BETALNING OCH AVBOKNINGSREGLER Konferensavgiften inkluderar moms. Sista betalningsdag är 1 mars 2018 och vi föredrar betalning med kreditkort. Vid fakturering skall detta ske senast 30 dagar innan konferensen. Om du har en anställning inom statlig/offentlig sektor och har rätt att göra avdrag för moms ska du markera rutan “State authority/public university in Sweden”. Frågor kring bokning, ändringar eller avbokning ska göras genom att kontakta Mötesservice via mailadress: . Vid avbokning efter 1 mars sker ingen återbetalning av avgiften. 

 

Om du har andra frågor gällande konferensen kan du kontakta arrangörerna via email: susanne.lindegarth@marine.gu.se eller anna.norman-halden@slu.se


 

Prenumerera på denna RSS-feed