Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Musslor skördas inom EU-projekt i Östersjön

 

Musslor BBG 3 VidakovicInom EU-projektet Baltic Blue Growth (BBG) odlas blåmusslor i Östersjön för att motverka övergödning och skapa nya möjligheter till blå tillväxt.

 

En av projektets musselodlingar ligger i St. Annas skärgård i Östergötland. Odlingen startade för två år sedan som ett forskningsprojekt för att utvärdera effekten av musslor som "städare" av havet. Under våren 2018 kunde musselodlaren Mats Emilsson dra slutsatsen att skörden blev mycket bättre än väntat; i stället för de 20-30 ton man kalkylerat med blir resultatet ca 87 ton musslor. Och vattenet ser klarare ut inne i odlingen än i omgivande vatten, konstaterar han.

Se SVT-nyhet: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ovantat-stor-musselskord?cmpid=del:tw:20180829:ovantat-stor-musselskord:nyh:lp

 

Se VCO och Region Östergötlands film om musselodlingen och läs mer om projektet här: http://www.vattenbrukscentrumost.se/sv/st-anna-musselodling/

 

Musslorna som skördas har hittills använts för biogasproduktion och som gödning på åkrar. Arbete pågår även för att kunna använda musslorna i foder till fisk och fjäderfä. SLU leder ett arbetspaket för bearbetning av blåmusslor efter skörd, och hanterar hela kedjan från skörd till marknad. SLU bidrar med kompetens inom ekonomi, marknad och teknik och leder arbetet med foderutveckling, biologisk utvärdering av musslor som djurfoder samt livsmedelssäkerhet. SLU är också verksamt inom miljöövervakning, med huvudansvar inom miljömodellering.

Partnerskapet för BBG består av musselodlare, offentliga myndigheter, beslutsfattare, forskningsinstitutioner och nätverksorganisationer från sex länder i Östersjöregionen. Projektet leds av Region Östergötland.

Kontaktperson vid SLU: Anders Kiessling anders.kiessling@slu.se

 

 

 

Part-financed by

 

Utvärdering av 30 års avelsarbete på röding

charrI en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Aquaculture (okt 2018) sammanfattar SLU-forskare resultaten av avelsprogrammet för röding. Fiskarnas tillväxt har ökat signifikant sedan starten 1985 och produktionstiden fram till önskad slaktvikt har därmed minskats med 10 månader. En annan förändring som har skett över tid är tillväxtkapaciteten över året. Ökad tillväxttakt och förändrad säsongstillväxt får konsekvenser för utfodringen, vilken behöver anpassas. I artikeln presenterar författarna en modell för hur man kan anpassa utfodringen efter fiskarnas energibehov och säsongsvariation. Abstract och möjlighet att ladda ner artikeln i sin helhet finns via: https://www.slu.se/en/ew-news/2018/7/fish-breeding/

 

Workshop om nya foderråvaror 18/9 2018, Göteborg

feed WS GU 2018VÄLKOMNA TILL EN WORKSHOP OM NYA FODER-RÅVAROR TILL FISK OCH KRÄFTDJUR FÖR UTVECKLING AV HÅLLBART VATTENBRUK

När: Tisdag 18 september, 10.00–16.00, inklusive lunch
Var: Zoologen, Medicinaregatan 18A, Göteborg. HITTA HIT.
Arrangör: NOMACULTURE, Maritima klustret i Västsverige, SWEMARC
Anmälan (senast 2018-09-10): Klicka här

 

 

Program och mer info om projektet: https://swemarc.gu.se/nomaculture

 


Det MISTRA-finansierade NOMACULTURE-projektet (https://swemarc.gu.se/nomaculture) kommer i samarbete med det Maritima livsmedelsklustret i Västsverige (http://www.maritimaklustret.se/fokusomraden/marina-livsmedel/) att arrangera en workshop med fokus på nya spännande ingredienser i fisk- och kräftdjursfoder med potential att bidra till ett mer hållbart vattenbruk.


Workshopen kommer äga rum den 18 september kl. 10.00 -16.00, i Göteborg.

Målsättning med dagen är att presentera ett potpurri på nya ingredienser för foder till odlade vattenbruksdjur, fisk och kräftdjur, som utvecklas inom ett växande antal företag och forskningsprojekt i Sverige med fokus på Västra Götalandsregionen samt att diskutera framtida behov och möjligheter för utveckling och etablering av foderföretag i Sverige.

Dagen kommer att inledas med tre övergripande presentationer: en inledning om det tvärvetenskapliga projektet NOMACULTUREs mål, visioner och resultat när det gäller foderutveckling, en föreläsning om Livscykelanalys (LCA) med fokus på fiskfoder och en föreläsning om foder för fisk och kräftdjur med fokus på sammansättning, fysiska egenskaper, produktion och näringsbehoven hos de odlade organismerna.

Efter gemensam lunch presenterar ett flertal företag och forskningsprojekt olika nya, spännande råvaror och hur dessa kan utvinnas ur rest-strömmar av olika slag och användas som högvärdiga foderingredienser, varefter det finns möjlighet till frågor och diskussion med presentatörerna.

Dagens avslutas med en paneldiskussion där representanter från regionala och kommunala beslutsfattare får ge sin bild av hur de ser på potentialen i att satsa på en utveckling av nya foderingredienser och produktion av lokala och hållbara foder till ett växande vattenbruk på Västkusten.

 

 


ANMÄLAN:

Workshopen är öppen för alla intresserade och kostnadsfri.

Du anmäler dig genom att klicka på länken sunet.artologik.net/gu/nomacultures_foderworkshop


 

 

 

 

 

SLU akvakultur på Matologi, 25/8 i Stockholm

matologi1 2018"Mitt hållbara matval" är temat för årets Matologi som är ett heldagsevent i Stockholm (Norra Latins skolgård) den 25 aug kl 10-16. Eventets syfte är att sprida kunskap som utgår från SLUs forskning - för att besökare ska kunna göra bättre och mer medvetna val kring de livsmedel vi väljer och hur vi kan använda vår världs resurser på ett hållbart sätt. Under Matologi-eventet möter besökare forskare, företag, offentliga aktörer, intresseorganisationer, kockar och många andra kopplade till mat, klimat och hållbarhet. På området kommer det att finnas ett Kunskapstält med SLU-forskare som kan svara på just dina frågor kring ditt hållbara matval. Dessutom finns framtidens livsmedelsföretag, farmers market, kockar samt servering av mat och dryck. I SLU Future Foods tält finns representanter för SLUs akvakulturforskning. Där kan man bland annat kan träffa Lennart Edsman som berättar om hur man kan bli rik på att odla kräftor! Och vilken fisk ska man egentligen välja? 


 

 

Varmt välkomna!


Program och mer information finns här.

 


Datum: 25 augusti 2018 kl. 10-16.

 

Plats: Norra Bantorget, Stockholm

 

FRI ENTRÈ!

 

Mer information: matologi.nu


 

Följ på Instagram: https://www.instagram.com/matologi/

 

Följ på Facebook: https://www.facebook.com/Matologi/

 

 

 

Prenumerera på denna RSS-feed