Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Uppdaterat schema och info rörande kurs om tillståndsfrågor för fiskodling, 4-6 dec Östersund

Bild Nyhet tillstandskurs 2018Hur startar man en fiskodlingsverksamhet? Eller utökar sitt tillstånd? NKfV bjuder in nuvarande och blivande fiskodlare till en kurs om tillståndsfrågor och miljö i Östersund 4-6 dec 2018. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat schema finns här: UPPDATERAT SCHEMA

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör både odling av kallvattensarter i öppna kassar och landbaserad odling av både kall- och varmvattensarter. Syftet är också att öka kontaktytorna mellan myndigheter och vattenbrukare. Målgrupperna för kursen är främst entreprenörer och odlare (nuvarande och blivande fiskodlare) men också tjänstemän på regional och kommunal nivå som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kursbeskrivning: Processen med att starta fiskodlingsföretag i Sverige innefattar många olika tillstånd och det kan vara svårt att förstå de olika stegen och vilken information som efterfrågas. Denna kurs är upplagd för att möta ett önskemål om en fortbildning inom just tillståndsprövning för fiskodling - vilka tillstånd måste sökas, hur skall dessa vara uppbyggda och vad är viktigt att lyfta i olika typer av tillståndsansökningar? Hur görs en MKB och vilka modeller finns för att beräkna belastning på miljön? Vad gäller för import och flytt av införsel av genetiskt material? I kursen ingår också ett moment om tillsyn och egenkontroll. Kursen inleds med en bakgrund till varför tillstånden finns samt de lagar, direktiv och förordningar som har format tillstånden, med särskilt fokus på Miljöbalken. Se uppdaterat schema för kursen.


Sista anmälningsdag är 30 oktober 2018. OBS: Anmälan är bindande. Du anmäler Dig via https://sunet.artologik.net/gu/Survey/3437. Antalet platser är begränsade och vi behöver därför ha en kortare motivering om varför Du vill delta i utbildningen. Motiveringen anger Du i anmälningsformuläret, via anmälningslänken. Det utgår ingen kursavgift, men som deltagare betalar Du själv för övernattningen (873 kr, inkl. moms och frukost) som Du bokar och betalar direkt till hotellet (https://www.frosoparkhotel.se). Ange bokningskoden ”Vattenbrukskurs NKfV”.

 

Läs här för mer info om kursupplägg, prel. schema, hur du anmäler dig samt annan praktisk info. 

 

 

FRÅGOR? Kontakta: anna.norman-halden@slu.se eller susanne.lindegarth@marine.gu.se

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och SWEMARC, Göteborgs universitet

Finansiär: Europeiska havs- och fiskerifonden

 


 

 

Konferens om fiskvälfärd inom nordiskt vattenbruk 15 nov, Oslo

avelNordic network for communicating animal welfare (NordCAW) bjuder in till konferens om hur man kan förbättra djurvälfärden inom nordiskt vattenbruk. Seminariet kommer att strömmas och kan därmed följas även via länk. Se information nedan. För anmälan och program se  https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-Projects/swedish-centre-for-animal-welfare-scaw/nordcaw/

 

-----------------------------------------

Tid: 2018-11-15
Ort: Oslo, Norge
Arrangör: NordCAW

-----------------------------------------

 

Sista anmälningsdag: 5 nov 2018

 

Stream: The seminar will be streamed for those who cannot attend. Click here to join the seminar. The link will activate when the seminar begins at 9.30 am (GMT +1). 

Do you have any questions? Please contact Cecilie Mejdell at Cecilie.mejdell@vetinst.no

 

Slutkonferens AquaAgri 23 okt 2018

AquaAgri loggaForskning föder framtiden

Dag: Tisdag 23 oktober

Tid: kl. 12.00 - 16.30

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm

Anmälan: https://eventregistrering.se/aquaagri/

------------------------------------------------------------------------

Forskningsprogrammet AquaAgri har sin slutkonferens 23 okt i Stockholm, där resultatet av två stora vattenbruksprojekt redovisas: odling av makroalger respektive odling av hummer och havskatt vid Göteborgs universitet. I programmet ingår även tre jordbruksprojekt vid SLU. Mer info om konferensen finns här samt i ett magasin som går att ladda ner här.

Tillväxt inom marin bioekonomi på landsbygden - webinarium 12 okt

webinarium swemarc sydafrikaInbjudan till SWEMARCs webinarium 12 okt 2018, kl 10.00-17.00: Stödja tillväxt inom marin bioekonomi i landsbygdssamhällen genom tvärvetenskapliga metoder, med fokus på vattenbruk och turism, i en svensk-afrikansk kontext.

 

WEBINARIETS SYFTE
Målet med webinariet är att öka kunskapen och förståelsen om tvärvetenskapliga förhållningssätt till vattenbruk och turism, och hur det påverkar samhället, i en svensk-afrikansk kontext. Information in English and PROGRAM.

ANMÄLAN
Anmäl dig och få inloggningsuppgifter till webinariet genom att klicka på anmälningslänken:
https://sunet.artologik.net/gu/Survey/3445
Sista anmälningsdag: 8 oktober.

Prenumerera på denna RSS-feed