Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Ny nordisk master inom vattenbruk - ansökan öppen


Det Nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO är ett 2-årigt forskningsbaserat program om 120 högskolepoäng (hp) som ges av fyra nordiska universitet: Göteborgs universitet, Nord universitetet, Bodø, Hólars högskola och Universitetet i Akureyri.

MAR-BIO-programmet syftar till att kombinera kompetenser vid de fyra universiteten för att kunna erbjuda en integrerad och sammanhängande utbildning med biologiska, miljömässiga, sociala, juridiska och design aspekter av hållbar blå tillväxt.

MAR-BIO använder sig av inter- och transdisciplinära förhållningssätt till växelverkan mellan fiske, vattenbruk och produktion och nyttjande av marina bioresurser med en specifik inriktning mot entreprenörskap. Detta kommer att förbereda dig, som student, för ett brett utbud av arbetsmöjligheter, antingen som doktorand eller inom industrin, med fokus på cirkulär bioekonomi och blå tillväxt.

Läs mer här om programmet och om hur du ansöker.nordisk master GU red

 

 

 

 

 

 

 

Nya pengar att söka från havs- och fiskerifonden

EU logga EHFFBeslut har kommit om ändringar i EHFF och att vissa åtgärder åter kommer att öppnas inför 2019. Stöden kommer att kunna sökas igen från och med den 1 januari, 2019.

För vattenbruket finns pengar att söka i bl.a. följande åtgärder:

  • Miljöinvesteringar i vattenbruk (18 miljoner kronor)
  • Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk (2,2 miljoner kronor)
  • Startstöd för hållbara vattenbruksföretag (10 miljoner kronor)

Mer information:

Läs mer om havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020
(här finns EU-kommissionens programändringbeslut och budget)

Läs mer om stöden i havs- och fiskeriprogrammet

Jäst + halm = olja till fiskfoder

 

fat yeast Nils Mikkelsen SLU 

Forskare vid SLU har visat att jästbiomassa kan ersätta all vegetabilisk olja och delar av proteinet i ett rödingfoder, utan att försämra fiskens tillväxt eller kvalitet. Genom att låta en speciell typ av fet jästsvamp odlas i ett halbaserat substrat har man kunnat framställa en "jästolja" med en fettsyrasammansättningen som liknar den i oliv- eller palmolja. Studien publicerades nyligen i tidskriften Scientific Reports. Läs mer om studien och ladda ner publikationen här. Forskningen har gjorts inom forskningssamarbetet LipoDrivE.

 

 

 

Kontaktperson
Volkmar Passoth, forskare
Institutionen för molekylära vetenskaper; Livs- och fodermedel
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 33 80, volkmar.passoth@slu.se

Prenumerera på denna RSS-feed