Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor på YouTube

Bild Nyhet tillstandskurs 2018Inspelade föreläsningar från kursen Tillståndsprövning och miljöfrågor finns nu tillgängliga via SLUs YouTube-kanal.


Kursen arrangerades av NKfV tillsammans med SLU och SWEMARC (Göteborgs universitet) och samlade ca 40 deltagare i Östersund 4-6 december 2018.

Kursens syfte
Att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör både odling av kallvattensarter i öppna kassar och landbaserad odling av både kall- och varmvattensarter. Målgrupperna för kursen är främst entreprenörer och odlare (nuvarande och blivande fiskodlare) men också tjänstemän på regional och kommunal nivå som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

Kursbeskrivning
Processen med att starta fiskodlingsföretag i Sverige innefattar många olika tillstånd och det kan vara svårt att förstå de olika stegen och vilken information som efterfrågas. Denna kurs är upplagd för att möta ett önskemål om en fortbildning inom just tillståndsprövning för fiskodling - vilka tillstånd måste sökas, hur skall dessa vara uppbyggda och vad är viktigt att lyfta i olika typer av tillståndsansökningar? Hur görs en MKB och vilka modeller finns för att beräkna belastning på miljön? Vad gäller för import och flytt av införsel av genetiskt material? I kursen ingår också ett moment om tillsyn och egenkontroll. Kursen inleds med en bakgrund till varför tillstånden finns samt de lagar, direktiv och förordningar som har format tillstånden, med särskilt fokus på Miljöbalken.

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

 

Sjömatens betydelse för hälsa och miljö - diskussionsrapport från SeaWin-projektet

Fiskodling Max Troell AzoteHur ska vattenbruksproduktionen globalt sett kunna öka och bidra till hälsosam mat för alla, utan att vi äventyrar miljö och klimat?

I en ny rapport diskuterar forskare inom SeaWin-projektet förutsättningar för framtida vattenbruk, identifierar kunskapsluckor och föreslår områden inom vilka mer forskning behövs. Rapporten berör frågor som vilket foder odlad fisk ska äta, vilka system den ska odlas i och vilka arter vi ska odla och äta.

Diskussionen tar avstamp i EAT-Lancet-rapporten som kom tidigare i år där fisk och skaldjur lyfts fram som något vi behöver äta mer av för att gynna hälsa och miljö samt för att få maten att räcka till alla.

Läs SeaWin-rapporten i sin helhet: The role of seafood for sustainable and healthy diets - the EAT-Lancet commission report through a blue lens

Författare: Max Troell, Malin Jonell och Beatrice Crona

Läs mer om SeaWin-projektet: http://www.seawin.earth/

Lansering av branschriktlinjer inom Odlad med Omtanke - del av djurvälfärdskurs 27 mars 2019

logo odladmedomtankeVälkommen till lanseringen av Odlad med Omtanke
– svensk fiskodlings code of practice

27 mars kl. 13.00 – 17.00 Uppsala (Park Inn by Radisson https://www.parkinn.se/hotell-uppsala)
 
I samband med en kurs på temat djurvälfärd som hålls i Uppsala mellan den 27 och 29 mars kommer den svenska fiskodlingens nya code of practice och Odlad med Omtanke att presenteras.

Anmälan:
Ni anmäler er via https://sunet.artologik.net/gu/Survey/4148
Antalet platser är begränsade. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 11 mars.

Branschorganisationen Matfiskodlarna har under två år, arbetat med att ta fram en code of practice för den svenska fiskodlingsbranschen, projektet har finansierats med medel från Jordbruksverket. Riktlinjerna är anpassade för att kunna användas inom fiskodling med alla typer av odlingsteknik och för alla olika syften; så väl kompensations- och sättfiskodling som matfiskodling. Riktlinjerna täcker hela produktionsflödet: från romkorn till slakt/utsättning och har ett starkt fokus på djurvälfärd och smittskydd. Genom att ena branschen med en code of practice skapas förutsättningar för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar bransch med välmående fiskar.

Med utgångspunkt i de nya branschriktlinjerna kommer en kurs som berör olika aspekter av djurvälfärd inom fiskodlingen att hållas för aktiva och presumtiva fiskodlare (se info via https://bit.ly/2CWfqPp). Kursen anordnas av Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), Matfiskodlarna, SWEMARC och SLU Aquaculture. I samband med detta vill vi inledningsvis passa på att introducera de nya branschriktlinjerna och Odlad med Omtanke för en bredare publik. Vi presenterar riktlinjernas innehåll och syfte samt ger möjlighet till frågor och diskussioner under eftermiddagen den 27 mars. 

Inbjudan till lanseringen från Matfiskodlarna finns i sin helhet här.
 
Mer information: På hemsidan odladfisk.se hittar ni mer information om den svenska fiskodlingsbranschens gemensamma riktlinjer och Odlad med Omtanke.

Kontakt: Vid frågor kontakta linda.falk@matfiskodlarna.se, anna.norman-halden@slu.se eller susanne.lindegarth@marine.gu.se

Kurs för fiskodlare: Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke - anmälan senast 11 feb

avelVälkommen till en kurs om djurvälfärd i Uppsala 27-29 mars 2019!

Målgrupp:
Fiskodlare i första hand, myndighetsföreträdare som hanterar vattenbruksfrågor i andra hand.

Datum och tid:
27 mars kl. 12:00 – 29 mars kl. 13:00

Plats:
Uppsala (Park Inn by Radisson https://www.parkinn.se/hotell-uppsala)

Anmälan och kostnader:
Du anmäler Dig via https://sunet.artologik.net/gu/Survey/4108. Sista dag för anmälan är 11 februari.
Antalet platser är begränsade och vi behöver därför ha en kortare motivering om varför Du vill delta i utbildningen. Motiveringen anger Du i anmälningsformuläret, via anmälningslänken.
OBS: Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är 11 februari.
Besked om antagning ges på morgonen den 12 februari.


Det utgår ingen kursavgift, men som deltagare betalar Du själv för övernattningen (1024 kr, inkl. moms och frukost). Boendet bokas av Dig som deltagare genom att kontakta hotellet via reservations.uppsala@parkinn.com. Vid bokning uppges bokningskod: 3174531. Om betalning via faktura önskas vänligen uppge fullständig fakturaadress och referens i mejlet till hotellet. De rum vi har reserverat för kursen finns tillgängliga för bokning till och med 12 februari.

Syfte:
Att med utgångspunk i Odlad med omtankes nya branschriktlinjer ha djurvälfärd som fokus för föreläsningar och diskussioner. Välmående fiskar är grunden för en effektiv och hållbar produktion.

Kursinnehåll:
Föreläsningarna kommer att utgå ifrån den senaste forskningen och ha en praktisk tillämpning. Några av de ämnesområden om påverkar fiskars välfärd och som kommer att tas upp under kursen är:
- Djurvälfärd gällande anläggning och utrustning, djurtäthet, vattenkvalitet och -temperatur, ljus och skuggning, strömsättning
- Skötsel och djurhållning; hantering, sortering och transport av levande fisk - med fokus på minimering av stress
- Foder och utfodring kopplat till fiskens välmående och tillväxt
- Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa
- Slakt; bedövning och avlivning


Mer information om kursupplägg finns HÄR.

Frågor? Kontakta: anna.norman-halden@slu.se eller susanne.lindegarth@marine.gu.se

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Swemarc, SLU Aquaculture och Matfiskodlarna

 

 

Prenumerera på denna RSS-feed