Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Nya pengar att söka från havs- och fiskerifonden

EU logga EHFFBeslut har kommit om ändringar i EHFF och att vissa åtgärder åter kommer att öppnas inför 2019. Stöden kommer att kunna sökas igen från och med den 1 januari, 2019.

För vattenbruket finns pengar att söka i bl.a. följande åtgärder:

  • Miljöinvesteringar i vattenbruk (18 miljoner kronor)
  • Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk (2,2 miljoner kronor)
  • Startstöd för hållbara vattenbruksföretag (10 miljoner kronor)

Mer information:

Läs mer om havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020
(här finns EU-kommissionens programändringbeslut och budget)

Läs mer om stöden i havs- och fiskeriprogrammet

Jäst + halm = olja till fiskfoder

 

fat yeast Nils Mikkelsen SLU 

Forskare vid SLU har visat att jästbiomassa kan ersätta all vegetabilisk olja och delar av proteinet i ett rödingfoder, utan att försämra fiskens tillväxt eller kvalitet. Genom att låta en speciell typ av fet jästsvamp odlas i ett halbaserat substrat har man kunnat framställa en "jästolja" med en fettsyrasammansättningen som liknar den i oliv- eller palmolja. Studien publicerades nyligen i tidskriften Scientific Reports. Läs mer om studien och ladda ner publikationen här. Forskningen har gjorts inom forskningssamarbetet LipoDrivE.

 

 

 

Kontaktperson
Volkmar Passoth, forskare
Institutionen för molekylära vetenskaper; Livs- och fodermedel
Sveriges lantbruksuniversitet
018-67 33 80, volkmar.passoth@slu.se

Uppdaterat schema och info rörande kurs om tillståndsfrågor för fiskodling, 4-6 dec Östersund

Bild Nyhet tillstandskurs 2018Hur startar man en fiskodlingsverksamhet? Eller utökar sitt tillstånd? NKfV bjuder in nuvarande och blivande fiskodlare till en kurs om tillståndsfrågor och miljö i Östersund 4-6 dec 2018. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterat schema finns här: UPPDATERAT SCHEMA

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör både odling av kallvattensarter i öppna kassar och landbaserad odling av både kall- och varmvattensarter. Syftet är också att öka kontaktytorna mellan myndigheter och vattenbrukare. Målgrupperna för kursen är främst entreprenörer och odlare (nuvarande och blivande fiskodlare) men också tjänstemän på regional och kommunal nivå som arbetar med tillstånds- och tillsynsärenden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kursbeskrivning: Processen med att starta fiskodlingsföretag i Sverige innefattar många olika tillstånd och det kan vara svårt att förstå de olika stegen och vilken information som efterfrågas. Denna kurs är upplagd för att möta ett önskemål om en fortbildning inom just tillståndsprövning för fiskodling - vilka tillstånd måste sökas, hur skall dessa vara uppbyggda och vad är viktigt att lyfta i olika typer av tillståndsansökningar? Hur görs en MKB och vilka modeller finns för att beräkna belastning på miljön? Vad gäller för import och flytt av införsel av genetiskt material? I kursen ingår också ett moment om tillsyn och egenkontroll. Kursen inleds med en bakgrund till varför tillstånden finns samt de lagar, direktiv och förordningar som har format tillstånden, med särskilt fokus på Miljöbalken. Se uppdaterat schema för kursen.


Sista anmälningsdag är 30 oktober 2018. OBS: Anmälan är bindande. Du anmäler Dig via https://sunet.artologik.net/gu/Survey/3437. Antalet platser är begränsade och vi behöver därför ha en kortare motivering om varför Du vill delta i utbildningen. Motiveringen anger Du i anmälningsformuläret, via anmälningslänken. Det utgår ingen kursavgift, men som deltagare betalar Du själv för övernattningen (873 kr, inkl. moms och frukost) som Du bokar och betalar direkt till hotellet (https://www.frosoparkhotel.se). Ange bokningskoden ”Vattenbrukskurs NKfV”.

 

Läs här för mer info om kursupplägg, prel. schema, hur du anmäler dig samt annan praktisk info. 

 

 

FRÅGOR? Kontakta: anna.norman-halden@slu.se eller susanne.lindegarth@marine.gu.se

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och SWEMARC, Göteborgs universitet

Finansiär: Europeiska havs- och fiskerifonden

 


 

 

Prenumerera på denna RSS-feed