Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Vattenbrukskurs 20-22 nov: "En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv". Anmälan senast 29 okt

bild akvakompetens kurs3Inbjudan till vattenbrukskursen: "En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv"

När: 20-22 november 2019

Var: Kristinebergs marina forskningsstation, Fiskebäckskil

Preliminärt schema: klicka här

Sista dag för anmälan är 29 oktober.

Anmälan: Klicka här

Begränsat antal platser. OBS: Anmälan är bindande.

 

KURSENS SYFTE OCH MÅL

Det övergripande syftet är att ge information om system och arter för svenskt vattenbruk – både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt). Kursen ska ge en ökad kunskap om system för odling i sjöar och hav (slutna, semislutna eller system med uppsamlingsmöjlighet), recirkulerande system på land (kall- och varmvattensarter) samt odling av extraktiva arter (musslor, ostron, sjöpungar, alger och sedimentätare). Kursen kommer att visa på fördelar och nackdelar med olika system och hur teknikerna bidrar till hållbarhet samt att visa var flaskhalsarna finns för de olika systemen/arterna - vad ligger i vägen för att de ska kunna fungera och etableras?

KURSBESKRIVNING

Kursen kommer att ge en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system. Föreläsarna är forskare med specialistkompetens inom de olika systemen och arterna, odlare med praktiska erfarenheter kring några av systemen, samt experter på livscykelanalyser (LCA). I samband med LCA-föreläsningarna kommer bland annat foderfrågan att vävas in i diskussionen. Kursen utgår från de tekniker och odlingsarter som beskrivs i HaV-rapporten ”Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige”. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med gruppdiskussioner. Inför kursdagarna kommer deltagarna att erbjudas instuderingsmaterial för eget förberedelsearbete.

MÅLGRUPP

Huvudmålgrupp är entreprenörer inom vattenbruk samt myndighetsföreträdare på kommunal, regional och nationell nivå som vill kompetensutveckla sig.

 

ANMÄLAN OCH KOSTNADER

Kursen startar med lunch den 20:e och avslutas med lunch den 22 november. Om du behöver transport från Göteborg central till Kristineberg kommer vi att erbjuda buss med avgång ca 10.30 den 20:e och tillbaka med ankomst ca 14.30 den 22 nov.

Det utgår ingen kursavgift, men som deltagare bokar och betalar Du själv för övernattningen på Kristineberg (prisexempel: 816 kr exkl moms för ett dubbelrum under 2 nätter - alla måltider ingår). Mer information om rumsbokningen skickas i samband med besked om antagning.

 

OBS: Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är 29 oktober. Antagningsbesked skickas ut den 5 ovember, då öppnar också möjligheten att boka övernattning på stationen.

Du anmäler Dig här genom att klicka på länken. Antalet platser är begränsade och vi behöver därför ha en kortare motivering om varför Du vill delta i utbildningen. Motiveringen anger Du i anmälningsformuläret, via länken.

Information om schema kommer att läggas ut på www.nkfv.se

 

FRÅGOR?

Kontakta: anna.norman-halden@slu.se eller susanne.lindegarth@marine.gu.se

ARRANGÖRER

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, SWEMARC, SLU Aquaculture, Vattenbrukscentrum Ost och Blått centrum Gotland.

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

 

                                                                                                               

Inspelade föreläsningar från kursen Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke

avelInspelade föreläsningar från kursen om djurvälfärd i Uppsala 27-29 mars 2019 finns nu att tillgå HÄR.

 

Här finns de presentationer i pdf-format som visades under kursen:
Introduktion till kursen samt till Odlad med Omtanke
Bakgrunden och idén till fiskodlingens code of practice
Presentation av fiskodlingens branschriktlinjer och Odlad med Omtanke
Branschriktlinjerna och fiskvälfärd
Grundläggande om fiskars anatomi kopplat till välfärd, samt Utfodring och välfärd
Fiskvälfärd och nya fodermedel
Tarmhälsa kopplat till foder och stress - fysiologiska välfärdsindikatorer, del1
Tarmhälsa kopplat till foder och stress - fysiologiska välfärdsindikatorer, del2
Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa i odlingen – visuella välfärdsindikatorer
Skötsel när det gäller djurhållning, hantering, märkning, sortering, transport av levande fisk – minimera stress
Slakt (bedövning, avlivning)

Här finns det instuderingsmaterial som skickades ut inför kursen:
Nationella branschriktlinjerna
Fisheries_Sustainability_front-AK chapter-conclusion
Riskbedömning av slakt av odlad fisk
COP_liten
FISHWELL-Welfare-indicators-for-farmed-Atlantic-salmon-November-2018


Här nedan finns allmän info om kursen:
Syfte
: Att med utgångspunk i Odlad med omtankes nya branschriktlinjer ha djurvälfärd som fokus för föreläsningar och diskussioner. Välmående fiskar är grunden för en effektiv och hållbar produktion.
Kursinnehåll: Föreläsningarna utgår ifrån den senaste forskningen och har en praktisk tillämpning. Några av de ämnesområden om påverkar fiskars välfärd och som togs upp under kursen är:

- Djurvälfärd gällande anläggning och utrustning, djurtäthet, vattenkvalitet och -temperatur, ljus och skuggning, strömsättning
- Skötsel och djurhållning; hantering, sortering och transport av levande fisk - med fokus på minimering av stress
- Foder och utfodring kopplat till fiskens välmående och tillväxt
- Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa
- Slakt; bedövning och avlivning

Mer information om kursupplägg finns HÄR.

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Swemarc, SLU Aquaculture och Matfiskodlarna

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Almedalen 3 juli: Odling av mat i vatten - en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion?

Alvdalslax almedalenAlmedalen 2019 - Välkommen att delta i seminariet:

Odling av mat i vatten - en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion?

Arrangör: SLU Aquaculture, en forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet

Tid: Ons 3 juli 12.30–14.00

Plats: Björkanderska Magasinet, Visby hamn

Praktisk information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57572

Mer information om programmet och vilka som medverkar - följ länken! www.slu.se/aquaculture-almedalen

Om seminariets innehåll:


Ett cirkulärt livsmedelssystem
Efterfrågan på sjömat fortsätter öka. Idag importerar Sverige mer än 70 % av all den fisk vi äter. Odling av fisk, skaldjur och alger har en viktig roll att spela för framtidens matförsörjning, men hur ska vi odla så att det blir ännu mer håll­bart? Och vad ska fisken äta? Kretslopp, nya foder och gastronomi är nyckelord!

Kom och lyssna till forskare, beslutsfattare och företrädare för livsmedels­branschen som ger sin syn på vad som krävs för att tillvarata akvakulturens stora potential i en cirkulär bioekonomi!

Under seminariet får vi bland annat höra stjärnkocken Andreas Printz berätta hur insektsmatad fisk smakar, Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood ge oss detaljistens syn på saken och forskare från SLU presentera kunskapsläget - vad forskas det om, och vilka möjligheter finns för framtiden?


Frågor vi ställer oss är:

Hur miljömässigt och socialt hållbart är det att importera merparten av fisken vi äter?

Kan avfall och insekter användas som foder till våra fiskar?

Hur gott smakar fiskar som ätit insekter?

Hur kan återtag av näringsämnen från våra vatten bli till fiskfoder och bidra till att sluta näringskretsloppet?

Vilka nya råvaror kan vi utveckla från alger som återtar näringsämnen från våra vatten?


Mer information om programmet och vilka som medverkar - följ länken!
www.slu.se/aquaculture-almedalen

VÄLKOMMEN! /SLU Aquaculture

Kontakt:

Anna Norman Haldén, koordinator
anna.norman-halden@slu.se, 0702-62 83 50

Eva-Stina Lindell, kommunikatör
eva-stina.lindell@slu.se, 0702-35 08 27

Presentationer och litteratur från kursen Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke

avelKursen om djurvälfärd i Uppsala 27-29 mars samlade 50 deltagare och vid lanseringen av branschriktlinjerna under kursens första dag var vi närmare 80 personer. Det var intensiva men trevliga och lärorika dagar! Tack till alla föreläsare och till alla deltagare för ert engagemang!

 

Här finns de presentationer som visades under kursen:
Introduktion till kursen samt till Odlad med Omtanke
Bakgrunden och idén till fiskodlingens code of practice
Presentation av fiskodlingens branschriktlinjer och Odlad med Omtanke
Branschriktlinjerna och fiskvälfärd
Grundläggande om fiskars anatomi kopplat till välfärd, samt Utfodring och välfärd
Fiskvälfärd och nya fodermedel
Tarmhälsa kopplat till foder och stress - fysiologiska välfärdsindikatorer, del1
Tarmhälsa kopplat till foder och stress - fysiologiska välfärdsindikatorer, del2
Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa i odlingen – visuella välfärdsindikatorer
Skötsel när det gäller djurhållning, hantering, märkning, sortering, transport av levande fisk – minimera stress
Slakt (bedövning, avlivning)

 

Här finns det instuderingsmaterial som skickades ut inför kursen:
Nationella branschriktlinjerna
Fisheries_Sustainability_front-AK chapter-conclusion
Riskbedömning av slakt av odlad fisk
COP_liten
FISHWELL-Welfare-indicators-for-farmed-Atlantic-salmon-November-2018

Kursen spelades in och kommer att tillgängliggöras via webb. Länken till inspelningen kommer t.ex. att kunna hittas här på NKfVs hemsida som en nyhet.

Här nedan finns allmän info om kursen:
Syfte
: Att med utgångspunk i Odlad med omtankes nya branschriktlinjer ha djurvälfärd som fokus för föreläsningar och diskussioner. Välmående fiskar är grunden för en effektiv och hållbar produktion.
Kursinnehåll: Föreläsningarna utgår ifrån den senaste forskningen och har en praktisk tillämpning. Några av de ämnesområden om påverkar fiskars välfärd och som togs upp under kursen är:

- Djurvälfärd gällande anläggning och utrustning, djurtäthet, vattenkvalitet och -temperatur, ljus och skuggning, strömsättning
- Skötsel och djurhållning; hantering, sortering och transport av levande fisk - med fokus på minimering av stress
- Foder och utfodring kopplat till fiskens välmående och tillväxt
- Välfärdsindikatorer för att bedöma välfärd och hälsa
- Slakt; bedövning och avlivning

Mer information om kursupplägg finns HÄR.

Arrangörer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Swemarc, SLU Aquaculture och Matfiskodlarna

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Prenumerera på denna RSS-feed