Nationellt Kompetenscentrum Vattenbruk

Presentationer från Fiskhälsokonferens 2019

kassemindreFiskhälsokonferensen som hölls i Sundsvall 3-4 dec 2019 arrangerades av Matfiskodlarna (NKfV medarrangör) och samlade drygt 70 deltagare.

Konferensen inleddes med en dag med fokus på olika aspekter av smittskydd. Dagen efter hade temat fiskvälfärd. Föredrag hölls av forskare, branschaktiva och företrädare från myndigheter. På programmet fanns även flera moment där deltagarna gavs möjlighet till diskussion och gemensam reflektion. Med oss fick vi nya kunskaper och idéer för att arbeta vidare för en ännu bättre fiskhälsa.

För er som vill friska upp minnet och er som inte hade möjlighet att delta finns alla presentationer  HÄR. (När du klickar laddas filen ned automatiskt.)

Konferens om utvecklingsprojekt för vattenbruk 21-22 januari 2020 - anmäl senast 15 dec

JV handlplankonf jan2020Konferens om utvecklingsprojekt för vattenbruk 21-22 januari 2020

Jordbruksverket välkomnar dig till en konferens om utvecklingsprojekt för svenskt vattenbruk

När: 21-22 januari

Var: Scandic Grand Central, Stockholm

För senast uppdaterade version av inbjudan och info om konferensen, se http://www.svensktvattenbruk.se/46/nyheter--reportage/kommande-kurser-och-seminarier/kommande-kurser-och-seminarier/2019-11-19-konferens-om-utvecklingsprojekt-for-vattenbruk-21-22-januari-2020.html

Inom ramen för livsmedelsstrategin fick Jordbruksverket i uppdrag av Regeringen att genomföra åtgärder kopplade till Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk. Under åren 2017-2019 har Jordbruksverket finansierat olika projekt med syfte att utveckla den svenska vattenbruksnäringen.

Jordbruksverkets önskar nu att erfarenheter och lärdomar från de genomförda projekten sprids och presenteras för dem som är yrkesverksamma inom eller intresserade av vattenbruk. Konferensen vänder sig även till beslutsfattare såsom politiker och tjänstemän inom offentlig förvaltning.

Jordbruksverket har nöjet att bjuda in till en konferens där vattenbruksprojekten presenteras. Konferensen kommer att äga rum på Scandic Grand Central den 21-22 januari i Stockholm. Vi börjar konferensen med kaffe kl.9 den 21 januari och avslutar strax efter kl.15 den 22 januari.

Det finns rum reserverade för konferensen till ett självkostnadspris på 1816kr. Rummen bokas vid anmälan, se nedan och betalas på plats.

Anmäl er till konferensen senast den 15 december.

OBS tidigare publicerad webanmälan fungerade inte!

Ni som anmält er och INTE fått bekräftelse via mail behöver anmäla er på nytt.

Anmälan sker via mail. Vänligen uppge:

  1. Namn, e-post och organisation
  2. Vilka dagar ni avser att närvara
  3. Om ni önskar att vi reserverar ett rum för övernattning
  4. Om ni önskar vara med på den gemensamma middagen den 21:e
  5. Kostpreferenser/allergier
  6. Om ni är inbjuden som talare
  7. Jag godkänner att Jordbruksverket behandlar mina personuppgifter. Läs mer på jordbruksverket.se/personuppgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du anmäler dig till en kurs eller seminarium ingår du ett avtal med Jordbruksverket där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. De behandlas elektroniskt av Jordbruksverket och lagras enligt gällande arkiveringsregler för myndigheter. Uppgifterna används för att kunna kontakta dig innan och efter kurs. Dina personuppgifter lämnas inte vidare till tredjepart. Du kan kontakta Jordbruksverket för att få reda på vilka uppgifter myndigheten har om dig eller för att ändra i dina personuppgifter.

Anmälan är bindande.

Frågor?

Kontakta Frida Solstorm eller Izabela Alias på vattenbrukskansliet@svensktvattenbruk.se

Föreläsningarna från Vattenbrukskursen: "En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv"

bild akvakompetens kurs3Här nedan finns föreläsningarna från kursen: "En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv" som hölls 20-22 november 2019 på Kristinebergs marina forskningsstation. Se kursens syfte och mål längre ner.

Schema: klicka här

Föreläsningarna:

Introduktion till odlingssystem och odlingsarter utifrån ett nordiskt perspektiv

Semislutna fiskodlingssystem i sjöar och hav -tekniska lösningar

Miljökassen

Musselodling – principer, odlingstekniker/system, applikationer för närsaltsupptag

Sjöpungsodling – odlingsteknik, miljönytta och användningsområden

Algodling i hav och på land – makro och mikroalger

Principer för Integrerat Multitroft Vattenbruk (IMTA)

Principer för landbaserad recirkulerande fiskodling RAS

RAS sötvatten – exempel odling av stör, tilapia och clarias

Landbaserad marin RAS – exempel laxodling

Ostronodling – principer för yngelproduktion, vidareodling samt möjligheter för offshore-teknologi

Akvaponi - principer

Livscykelanalys (LCA) – jämförelse mellan olika fiskodlingssystem

LCA – jämförelse mellan odlad fisk/skaldjur och andra animaliska livsmedel

 

---------------------------------------------------- 

KURSENS SYFTE OCH MÅL

Det övergripande syftet är att ge information om system och arter för svenskt vattenbruk – både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt). Kursen ska ge en ökad kunskap om system för odling i sjöar och hav (slutna, semislutna eller system med uppsamlingsmöjlighet), recirkulerande system på land (kall- och varmvattensarter) samt odling av extraktiva arter (musslor, ostron, sjöpungar, alger och sedimentätare). Kursen visar på fördelar och nackdelar med olika system och hur teknikerna bidrar till hållbarhet samt visar var flaskhalsarna finns för de olika systemen/arterna - vad ligger i vägen för att de ska kunna fungera och etableras?

KURSBESKRIVNING

Kursen ger en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system. Föreläsarna är forskare med specialistkompetens inom de olika systemen och arterna, odlare med praktiska erfarenheter kring några av systemen, samt experter på livscykelanalyser (LCA). Kursen utgår från de tekniker och odlingsarter som beskrivs i HaV-rapporten ”Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige”. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med gruppdiskussioner. Inför kursdagarna erbjöds deltagarna instuderingsmaterial för eget förberedelsearbete. Se länkar nedan till några av rapporterna som tillhandahölls inför kursen.

MÅLGRUPP

Huvudmålgrupp är entreprenörer inom vattenbruk samt myndighetsföreträdare på kommunal, regional och nationell nivå som vill kompetensutveckla sig.

ARRANGÖRER

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, SWEMARC, SLU Aquaculture, Vattenbrukscentrum Ost och Blått centrum Gotland.

Kursen är en av fyra inom projekt Akvakompetens som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

 -------------------------------------------------------

KURSLITTERATUR

                                                                                                               

Nationell vattenbrukskonferens 10-11 mars 2020 (anmäl senast 1 feb)

Vabrkonf 2020Nu är det dags igen för den Nationella Vattenbrukskonferensen som denna gång är i Åhus, 10-11 mars 2020!

Konferensen är som tidigare en mötesplats för aktörer från hela Sverige såsom odlare, forskare, myndigheter och intresseföreningar. Konferensen fokuserar på utmaningarna för svenskt vattenbruk inför det nya decenniet, på programmet står bland annat dialog kring Jordbruksverkets uppdrag om regelförenklingar, det kommande Havs- och fiskeriprogrammet 2021 samt hållbar foderförsörjning inom vattenbruket. Vi kan lova att det blir några fullspäckade dagar med föredrag, mingel och studiebesök.

Sista anmälningsdag är 1 februari 2020.

Anmälan
A) Är du företagare eller tillhör en icke-statlig organisation eller myndighet? Klicka här!
B) Tillhör du ett universitet (forskare, student osv) eller har annan statlig anställning? Klicka här!

Mer information om bl.a. anmälan, boendealternativ och möjlighet att presentera och ställa ut under konferensen finns längre ner på sidan under "Praktisk information".

Håll er uppdaterade på vår hemsida (www.nkfv.se) för nyheter och program. Information kommer också att finnas på medarrangörernas hemsidor.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR ORGANISATIONSKOMMITTÉN!

Anna Norman Haldén och Susanne Lindegarth, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk  

Magnus Nordgren, Landsbygdsnätverket

Izabela Alias, Jordbruksverket

Johan Ljungquist, Gårdsfisk 

--------------------------------------------------

 PRAKTISK INFORMATION

10-11 mars 2020, Hotel Seaside, Åhus

ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är den 1 februari.

A) Är du företagare eller tillhör en icke-statlig organisation eller myndighet? Anmäl dig genom att Klicka här!
B) Tillhör du ett universitet (forskare, student osv) eller har annan statlig anställning? Anmäl dig genom att Klicka här

KONFERENSAVGIFT: 995 SEK (exkl. moms). Är du inte statsanställd betalar du moms. I avgiften ingår alla måltider från lunch dag 1 till lunch dag 2, samt transport till studiebesöken, men ej övernattning som bokas och betalas separat.

ÖVERNATTNING: Ett antal rum med olika standard (enkel- och dubbelrum standard alt. premium på hotellet, samt B&B-rum som del i villor bredvid hotellet ), är reserverade för konferensen. Rum bokas och betalas separat. Bokning sker genom att maila till  petra@ahusseaside.com eller ringa 044-289300. Ange “Nationell vattenbrukskonferens” i ämnesraden. För att vara säker på att få ett rum bör du boka senast den 6 februari, efter det datumet släpper hotellet de rum som reserverats för konferensen. För information om konferenshotellet, vänligen se https://www.ahusseaside.com.

ANMÄL EN KORTPRESENTATION

Vi tar emot anmälningar för Dig som vill hålla en kort presentation (3 min) på temat “Mitt projekts/verksamhet bidrag till det svenska vattenbruket”. OBS! Antalet är begränsat och vi kan inte garantera att alla får möjlighet att presentera.

POSTERSESSION, FÖRETAGSMÄSSA, PRODUKTFÖREVISNING

Det finns möjlighet att ha en poster eller vara utställare under konferensen. Anmäl intresse och behov av utrustning (poster/rollup, bord, eluttag, övriga behov).

STUDIEBESÖK TILL GÅRDSFISK ALT. SIMRISALG, 11 MARS KL. 13-16

Buss avgår från konferenshotellet kl. 13.00 för studiebesök hos Gårdsfisk eller SimrisAlg. Buss går sedan tillbaka till Kristianstads station, ankommer kl. 16.00. Ange om du önskar delta i något av studiebesöken när du anmäler dig.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR ORGANISATIONSKOMMITTÉN!

 

Prenumerera på denna RSS-feed