The International Society for fish and shellfish immunology söker medlemmar

logo ISFSIISFSI - The International Society for fish and shellfish immunology - är en global organisation som startades i de nordiska länderna, först som en nordisk förening som sedan blev europeisk och nu är den global. Vart tredje år organiserar ISFSI internationella symposium. ISFSI ger också resebidrag till studenter som vill åka på konferenserna och är också medarrangör på bl.a. vaccinationskurser och workshops. De huvudskaliga syftena med föreningen är:

Att arrangera internationella symposier om fiskimmunologi vart tredje år
Att initiera samarbetsprojekt mellan forskare som arbetar inom området
Att möjliggöra mobilisering av unga forskare

Är du intresserad av vattenbruk, fisk, skaldjur och/eller immunologi kan du ska stödja föreningens verksamhet genom att bli medlem. 

Läs mer, bla om hur du kan bli medlem, på http://www.isfsim.org/2301.html

Mer info

Läs mer ...

Carl-Gustaf Thulin

  • Publicerad i Forskare

carl-gustaf thulinFöreståndare vid Centrum för vilt- och fiskforskning och forskare, SLU samt forskare vid institutionen för Vilt fisk och miljö, SLU. Genetiker i grunden, inriktning mot hybridisering och genetisk differentiering hos jaktvilt. Stort intresse av faunarestaurering, dvs att genom återintroduktioner och stödutsättningar av ffa landskapspåverkande arter skapa mer kompletta ekosystem och ekologiska funktioner. Även intresserad av "viltbruk", dvs areella näringar som drivs med viltet som huvud- eller delresurs. Målet är ett långsiktigt hållbart naturreursutnyttjande som främjar såväl bevarande, biologisk mångfald och landsbygdsutveckling.

Information

 

Address: Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU
City: Umeå
Country: Sverige
Postcode: 901 83
Telephone: +46 705 645358
E-mail: carl-gustaf.thulin@slu.se
Website: www.slu.se/cfw


 

Mer info

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed