NoWPaS 2014

This year, the European (formerly Nordic) Workshop of PhD and Post-Doctoral fellows on anadromous Salmonids (NoWPaS) will be take place in Värmland, Sweden. To register for NoWPaS 2014, please email nowpas2014@nowpas.eu with your name, institution and presentation title before 1st February 2014. Places at the NoWPaS 2014 workshop are limited, and…

Havskräftor på Nobelmiddagen

Som ett resultat av ett samarbete mellan fiskare och forskare vid Vattenbrukscentrum Väst serverades burfångade levandeförvarade havskräftor på Nobelmiddagen 2013. Levandeförvaringsanläggningen i Fjällbacka är ett landbaserat recirkulerande vattenbrukssystem (RAS). Möjligheterna för förvaring och även tillväxt av andra arter är stora i detta system. Under 2014 kommer ny reningsteknik att testas…

Konferens om smoltkvalitet i Uppsala

Under 2013 avslutas två forskningsprojekt som haft som mål att undersöka hur odlingsmiljön på olika sätt påverkar laxsmoltens beteende och överlevnad efter utsättning. Projekten har gett en mängd intressanta resultat som kommer att redovisas vid en konferens i Uppsala 5-6 feb 2014. [box content] Programmet för konferensen om smoltkvalitet i…

How strengthen Aquaculture at SLU?

An SLU-internal seminar will be held at Ultuna on December 11th with the aim to give an overview of ongoing aquaculture activities at SLU, discuss future research needs and to form a network for future calls. Final program available here. Final registration 1 December. For more info see "Kalender". Pro…