Presentationer från vattenbruksseminarium på SLU 11 dec 2013

Nu är det möjligt att ta del av presentationerna från SLU-seminariet " How can we strengthen aquaculture reserach and education at SLU" som hölls den 11 december 2013: Program 1. Aquaculture - A great Future at the Agricultural University_Schnürer 2. Aquaculture strenghts at SLU today_Kiessling 4. Aquaculture-related research at the…

Jäst och fiskfoder - Docentföreläsning SLU 11 mars

Onsdagen den 11 mars föreläser Agr. Dr. Matilda Olstorpe, SLU, om jäst och dess potential som proteinråvara i fiskfoder. Titel: Yeast a whimsical agent in the feed business    Plats: Undervisningshuset sal O, Ultuna, SLU, Almas allé 10, 756 51 Uppsala. Tid: 15.45-ca 16.30 Föreläsningen är öppen för alla. Läs…

Presentationer från Vattenbrukskonferensen 2014

Nu är det möjligt att ta del av konferensrapport samt de presentationer som hölls under den Nationella vattenbrukskonferensen 28-29 jan i Simrishamn: Perspectives of Swedish Aquaculture Aquaponik - en skånsk framtidsnäring Fiskodling i norra Sverige Handlingsplan för svenskt vattenbruk Finansiering via Havs- och Fiskerifonden 2014-2020 VBCN - ett AB i…

Dags för nationell vattenbrukskonferens

Vattenbruk är den del av livsmedelssektorn som växer snabbast globalt sett. Närmare hälften av den mängd fisk som vi konsumerar är i dag odlad och förväntningarna är stora på att framtidens vattenbruk ska kunna tillgodose den ökande efterfrågan på fisk och skaldjur som ses världen över. Hållbart vattenbruk är också…