Ny publikation: Does aquaculture add resilience to the global food system?

I en artikel nyligen publicerad i Proceedings of the U.S. National Academy of Sciences (PNAS), skriver Max Troell (Beijer Institute och Stockholm Resilience Centre) och medförfattare om vattenbrukets roll i den globala livsmedelsförsörjningen. Författarna diskuterar vattenbrukssektorns möjligheter och utmaningar, samt ger förslag på hur vattenbruket bör utvecklas för att bidra…

Japanska ostron i svenska vatten - ny rapport från Vattenbrukscentrum Väst

I en ny rapport från Vattenbrukscentrum Väst om det japanska jätteostronet Crassostrea gigas görs en genomgång av artens ursprung och utbredning i Sverige samt om dess miljöpåverkan och odlingsmöjligheter.   Ladda ner rapporten här: http://www.vbcv.science.gu.se/digitalAssets/1492/1492246_japanska-ostron-i-svenska-vatten.pdf   För mer information se http://www.vbcv.science.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext/vbcv-forskare-i-ny-rapport---forvaltning-och-odling-av-det-japanska-jatteostronet-kan-ga-hand-i-hand-.cid1230596   Kontakt: Åsa Strand, 031-786 9634Susanne Lindegarth, 031-786 9678