Workshop RAS - heath and welfare Feb 3-4 2015 Helsinki (short deadline!)

Workshop on Fish health management and welfare in recirculating aquaculture systems (RAS) Helsinki/Vantaa, Finland, February 3-4 2015 The use of recirculating aquaculture systems (RAS) is developing rapidly in food fish production and is considered an important future technique in aquaculture. Recirculation aquaculture is environmentally friendly as it is a closed…

Odling av miljövänliga tigerräkor planeras i Skånska Bjuv

Klimatsmart odlade tigerräkor och jätteräkor kan snart bli verklighet vid Findus anläggning i Bjuv. Findus och företaget Vegafish har tecknat ett avtal om långsiktigt samarbete, som bland annat innebär att Vegafish har beslutat sig för att anlägga en odling av räkor hos Findus i Bjuv. Anläggningen blir den första av…

Disputation SLU: "Transcriptional Regulation in Salmonids with Emphasis on Lipid Metabolism: In Vitro and In Vivo Studies"

Fredagen den 5 december 2014 försvarar AnnaLotta Schiller Vestergren sin avhandling "Transcriptional Regulation in Salmonids with Emphasis on Lipid Metabolism: In Vitro and In Vivo Studies" Disputationen äger rum i Undervisningshuset, Sal O (Ultuna) kl 9.00. Opponent Dr Douglas Tocher, Stirling University, UK Länk till avhandlingen: http://pub.epsilon.slu.se/11648/1/Schiller%20Vestergren_AL_141113.pdf Varmt välkomna! SLU,…