Inspelade föreläsningar från kursen Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke

Inspelade föreläsningar från kursen om djurvälfärd i Uppsala 27-29 mars 2019 finns nu att tillgå HÄR.   Här finns de presentationer i pdf-format som visades under kursen:Introduktion till kursen samt till Odlad med OmtankeBakgrunden och idén till fiskodlingens code of practicePresentation av fiskodlingens branschriktlinjer och Odlad med OmtankeBranschriktlinjerna och fiskvälfärdGrundläggande om…

Lägesrapport från projekt för miljösmart kassodling av fisk i Sverige

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för projektet "Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system". Odling i kassar har många fördelar, men orsakar idag för stora utsläpp av näringsämnet fosfor. Projektets huvudfokus är därför att utveckla ny teknik för att…

Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor på YouTube

Inspelade föreläsningar från kursen Tillståndsprövning och miljöfrågor finns nu tillgängliga via SLUs YouTube-kanal. Kursen arrangerades av NKfV tillsammans med SLU och SWEMARC (Göteborgs universitet) och samlade ca 40 deltagare i Östersund 4-6 december 2018. Kursens syfteAtt ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör…