Hur startar man en vattenbruksverksamhet? Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor

Mellan december 2016 och februari 2017 genomförs en kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor för nuvarande och blivande odlare av fisk, skaldjur och alger i kust, sjöar och på land, samt för myndighetspersoner på statlig, regional och kommunal nivå. Kursen, som finansieras av Jordbruksverket, arrangeras av Swemarc vid Göteborgs universitet (tidigare…

Officiell invigning SWEMARC - inspelade tal och föreläsningar

SWEMARC - Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning vid Göteborgs universitet - invigdes officiellt den 5 september med tal av Göteborgs universitets rektor, SWEMARC:s föreståndare Kristina "Snuttan" Sundell samt av två gästprofessorer som kommer att kopplas till Swemarc: professor Barry Costa Pierce från University of New England och Professor Kåre Skallerud från…

Inspelade föreläsningar om cirkulära produktionssystem

Vid Fish Base Swedens symposium i oktober 2015 föreläste två forskare inom NKfVs nätverk. Föreläsningarna finns inspelade och kan hittas här: "Aquaculture the missing link in circular production systems", Anders Kiessling, SLU "Fish - part of an alternative animal husbandry?", Björn Frostell, KTH Hela programmet med föreläsningar finns här  

Nomaculture-konferens 7-8 sept: re-cirkulerande vattenbruk och livscykelanalyser

INTRESSERAD AV RE-CIRKULERANDE VATTENBRUK? SAVE THE DATES! 7-8 SEPTEMBER! Är Du intresserad av odlingsmöjligheter för hummer och havskatt? Vill Du veta mer om re-cirkulerande vattenbrukssystem och vad livscykelanalyser kan göra för hållbar tillväxt av svenskt vattenbruk? Då är du mycket VÄLKOMMEN till NOMACULTUREs halvtidskonferens och workshop om livscykelanalyser inom vattenbruk…