Inspelade föreläsningar om cirkulära produktionssystem

Vid Fish Base Swedens symposium i oktober 2015 föreläste två forskare inom NKfVs nätverk. Föreläsningarna finns inspelade och kan hittas här: "Aquaculture the missing link in circular production systems", Anders Kiessling, SLU "Fish - part of an alternative animal husbandry?", Björn Frostell, KTH Hela programmet med föreläsningar finns här  

Nomaculture-konferens 7-8 sept: re-cirkulerande vattenbruk och livscykelanalyser

INTRESSERAD AV RE-CIRKULERANDE VATTENBRUK? SAVE THE DATES! 7-8 SEPTEMBER! Är Du intresserad av odlingsmöjligheter för hummer och havskatt? Vill Du veta mer om re-cirkulerande vattenbrukssystem och vad livscykelanalyser kan göra för hållbar tillväxt av svenskt vattenbruk? Då är du mycket VÄLKOMMEN till NOMACULTUREs halvtidskonferens och workshop om livscykelanalyser inom vattenbruk…

Utlysningar doktorand och post doktor på GU, marina vetenskaper

Göteborgs universitet utlyser två tjänster inom marina vetenskaper. Sista ansökningsdag är 2016-06-01. För mer info och länk till online-ansökning se följande länkar: Doktorand i ekologisk odling inom marina vetenskaper Post doktor - marina vetenskaper i Fysiologi    

Nedläggning av ärtproduktion drabbar odling av jätteräkor

För drygt ett år sedan invigdes forskningsanläggningen i Uppsala där en miljövänlig produktion av jätteräkor i Sverige ska utvecklas. Ett av projekten vid anläggningen syftade till att ta fram ett nytt ärtbaserat räkfoder som sedan skulle kunna användas i stor skala på en kommersiell anläggning för odling av jätteräkor i Bjuv. Ärtorna…