EFARO-rapport: A vision on the future of European Aquaculture

"A vision on the future of European Aquaculture - Where will European aquaculture be in 2030, 2050 and beyond, outlining the main drivers and game changers" är titeln på en ny rapport från EFARO (The European Fisheries and Aquaculture Research Organisations). EFARO är en sammanslutning av EUs ledande forskningsorganisationer inom fiske och…

Hummerworkshop inom NOMACULTURE 28 juni, Fiskebäckskil

VÄLKOMMEN TILL NOMACULTUREs HUMMERWORKSHOP Är Du intresserad av odlingsmöjligheter för hummer?  Det är dags för projekt NOMACULTURES hummerworkshop som hålls onsdagen den 28 juni kl. 09.30 – 16.00 på Sven Lovén centrum för marin infrastruktur – Kristineberg, Fiskebäckskil. Denna NOMACULTURE workshop kommer att fokusera på odling av den Europeiska hummern. Under…