Inspelade föreläsningar från kursen Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke

Inspelade föreläsningar från kursen om djurvälfärd i Uppsala 27-29 mars 2019 finns nu att tillgå HÄR.   Här finns de presentationer i pdf-format som visades under kursen:Introduktion till kursen samt till Odlad med OmtankeBakgrunden och idén till fiskodlingens code of practicePresentation av fiskodlingens branschriktlinjer och Odlad med OmtankeBranschriktlinjerna och fiskvälfärdGrundläggande om…

Almedalen 3 juli: Odling av mat i vatten - en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion?

Almedalen 2019 - Välkommen att delta i seminariet: Odling av mat i vatten - en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion? Arrangör: SLU Aquaculture, en forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet Tid: Ons 3 juli 12.30–14.00 Plats: Björkanderska Magasinet, Visby hamn Praktisk information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57572 Mer information om programmet och vilka som medverkar -…

Lägesrapport från projekt för miljösmart kassodling av fisk i Sverige

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för projektet "Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system". Odling i kassar har många fördelar, men orsakar idag för stora utsläpp av näringsämnet fosfor. Projektets huvudfokus är därför att utveckla ny teknik för att…