Sjömatens betydelse för hälsa och miljö - diskussionsrapport från SeaWin-projektet

Hur ska vattenbruksproduktionen globalt sett kunna öka och bidra till hälsosam mat för alla, utan att vi äventyrar miljö och klimat? I en ny rapport diskuterar forskare inom SeaWin-projektet förutsättningar för framtida vattenbruk, identifierar kunskapsluckor och föreslår områden inom vilka mer forskning behövs. Rapporten berör frågor som vilket foder odlad…

Kurs för fiskodlare: Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke - anmälan senast 11 feb

Välkommen till en kurs om djurvälfärd i Uppsala 27-29 mars 2019!Målgrupp: Fiskodlare i första hand, myndighetsföreträdare som hanterar vattenbruksfrågor i andra hand.Datum och tid: 27 mars kl. 12:00 – 29 mars kl. 13:00 Plats: Uppsala (Park Inn by Radisson https://www.parkinn.se/hotell-uppsala)Anmälan och kostnader: Du anmäler Dig via https://sunet.artologik.net/gu/Survey/4108. Sista dag för anmälan…

Ny nordisk master inom vattenbruk - ansökan öppen

Det Nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO är ett 2-årigt forskningsbaserat program om 120 högskolepoäng (hp) som ges av fyra nordiska universitet: Göteborgs universitet, Nord universitetet, Bodø, Hólars högskola och Universitetet i Akureyri. MAR-BIO-programmet syftar till att kombinera kompetenser vid de fyra universiteten för att…