Slutkonferens AquaAgri 23 okt 2018

Forskning föder framtiden Dag: Tisdag 23 oktober Tid: kl. 12.00 - 16.30 Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm Anmälan: https://eventregistrering.se/aquaagri/ ------------------------------------------------------------------------ Forskningsprogrammet AquaAgri har sin slutkonferens 23 okt i Stockholm, där resultatet av två stora vattenbruksprojekt redovisas: odling av makroalger respektive odling av hummer och havskatt vid Göteborgs universitet. I…

Tillväxt inom marin bioekonomi på landsbygden - webinarium 12 okt

Inbjudan till SWEMARCs webinarium 12 okt 2018, kl 10.00-17.00: Stödja tillväxt inom marin bioekonomi i landsbygdssamhällen genom tvärvetenskapliga metoder, med fokus på vattenbruk och turism, i en svensk-afrikansk kontext.   WEBINARIETS SYFTE Målet med webinariet är att öka kunskapen och förståelsen om tvärvetenskapliga förhållningssätt till vattenbruk och turism, och hur…

Musslor skördas inom EU-projekt i Östersjön

  Inom EU-projektet Baltic Blue Growth (BBG) odlas blåmusslor i Östersjön för att motverka övergödning och skapa nya möjligheter till blå tillväxt.   En av projektets musselodlingar ligger i St. Annas skärgård i Östergötland. Odlingen startade för två år sedan som ett forskningsprojekt för att utvärdera effekten av musslor som…