KSLA:s 4:e internationella gästprofessor knyts till SWEMARC

Med anledning av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens 200-årsjubileum år 2013 finansierar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass. Innehavaren av 2017/2018 års Wallenbergsprofessur, Professor Barry A. Costa Pierce, University of New England hedrades vid KSLA’s högtidssammankomst den 28 januari 2017 och kommer att i sommar…

Stor satsning på vattenbruk vid Formas utlysning "Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion"

Närmare 30 miljoner kronor satsas på vattenbruksrelaterade forskningsprojekt under åren 2016-2020 från forskningsrådet Formas utlysning "Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion". Följande vattenbruksprojekt finansieras via satsningen: Livsmedelsavfall till odlad fisk – utveckling av en unik mikrobiell tvåstegsprocess. Projektledare Anna Schnürer, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) "SEACHANGE" Hav för Förändring - Ökad produktion och konsumtion…

Nytt SLU-projekt: Livsmedelsavfall till odlad fisk – utveckling av en unik mikrobiell tvåstegsprocess

Vid forskningsrådet Formas utlysning "Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion" tidigare i år beviljades 9,7 miljoner kronor till projektet "Livsmedelsavfall till odlad fisk – utveckling av en unik mikrobiell tvåstegsprocess". I projektet, som kallas Waste2Fish, utvärderas möjligheten att använda mikrober odlade på livsmedelsavfall som ett mijlövänligt alternativ till dagens fiskmjöl och soja…

SLU upphandlar blåmusslor i Östersjön

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) upphandlar odling och skörd av blåmusslor i Östersjön, som en del av det EU-finansierade projektet NutriTrade. Syftet är att undersöka om musselodling kan vara en lämplig åtgärd för att minska mängden kväve och fosfor i Östersjön. Musslor tar upp kväve och fosfor från vattnet. Genom att skörda…