Almedalen 3 juli: Odling av mat i vatten - en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion?

Almedalen 2019 - Välkommen att delta i seminariet: Odling av mat i vatten - en nyckel till hållbar svensk livsmedelsproduktion? Arrangör: SLU Aquaculture, en forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet Tid: Ons 3 juli 12.30–14.00 Plats: Björkanderska Magasinet, Visby hamn Praktisk information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57572 Mer information om programmet och vilka som medverkar -…

Lägesrapport från projekt för miljösmart kassodling av fisk i Sverige

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har erhållit stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för projektet "Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system". Odling i kassar har många fördelar, men orsakar idag för stora utsläpp av näringsämnet fosfor. Projektets huvudfokus är därför att utveckla ny teknik för att…

Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor på YouTube

Inspelade föreläsningar från kursen Tillståndsprövning och miljöfrågor finns nu tillgängliga via SLUs YouTube-kanal. Kursen arrangerades av NKfV tillsammans med SLU och SWEMARC (Göteborgs universitet) och samlade ca 40 deltagare i Östersund 4-6 december 2018. Kursens syfteAtt ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör…