Kurs för fiskodlare: Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke - anmälan senast 11 feb

Välkommen till en kurs om djurvälfärd i Uppsala 27-29 mars 2019!Målgrupp: Fiskodlare i första hand, myndighetsföreträdare som hanterar vattenbruksfrågor i andra hand.Datum och tid: 27 mars kl. 12:00 – 29 mars kl. 13:00 Plats: Uppsala (Park Inn by Radisson https://www.parkinn.se/hotell-uppsala)Anmälan och kostnader: Du anmäler Dig via https://sunet.artologik.net/gu/Survey/4108. Sista dag för anmälan…

Ny nordisk master inom vattenbruk - ansökan öppen

Det Nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO är ett 2-årigt forskningsbaserat program om 120 högskolepoäng (hp) som ges av fyra nordiska universitet: Göteborgs universitet, Nord universitetet, Bodø, Hólars högskola och Universitetet i Akureyri. MAR-BIO-programmet syftar till att kombinera kompetenser vid de fyra universiteten för att…

Nya pengar att söka från havs- och fiskerifonden

Beslut har kommit om ändringar i EHFF och att vissa åtgärder åter kommer att öppnas inför 2019. Stöden kommer att kunna sökas igen från och med den 1 januari, 2019. För vattenbruket finns pengar att söka i bl.a. följande åtgärder: Miljöinvesteringar i vattenbruk (18 miljoner kronor) Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk…

Jäst + halm = olja till fiskfoder

    Forskare vid SLU har visat att jästbiomassa kan ersätta all vegetabilisk olja och delar av proteinet i ett rödingfoder, utan att försämra fiskens tillväxt eller kvalitet. Genom att låta en speciell typ av fet jästsvamp odlas i ett halbaserat substrat har man kunnat framställa en "jästolja" med en fettsyrasammansättningen som…