Återförsel av biprodukter från fisk- och skaldjursindustrin till livsmedelskedjan via ensilering

Forksningsprojektet ENSILAGE (Ensilering av Närringsrika Sidoströmmar från fiskberedning Innebär Lokal Akvakultur med God miljö och Ekonomi) har beviljats pengar från Formas utlysning "Skogsråvara och Biomassa: Forskning för en omställning till en biobaserad samhällsekonomi". Projektet har som mål att restprodukter från svensk beredning av fisk och skaldjur ska kunna återföras till livsmedelakedjan…

KSLA:s 4:e internationella gästprofessor knyts till SWEMARC

Med anledning av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens 200-årsjubileum år 2013 finansierar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass. Innehavaren av 2017/2018 års Wallenbergsprofessur, Professor Barry A. Costa Pierce, University of New England hedrades vid KSLA’s högtidssammankomst den 28 januari 2017 och kommer att i sommar…

Stor satsning på vattenbruk vid Formas utlysning "Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion"

Närmare 30 miljoner kronor satsas på vattenbruksrelaterade forskningsprojekt under åren 2016-2020 från forskningsrådet Formas utlysning "Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion". Följande vattenbruksprojekt finansieras via satsningen: Livsmedelsavfall till odlad fisk – utveckling av en unik mikrobiell tvåstegsprocess. Projektledare Anna Schnürer, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) "SEACHANGE" Hav för Förändring - Ökad produktion och konsumtion…