Hummerworkshop inom NOMACULTURE 28 juni, Fiskebäckskil

VÄLKOMMEN TILL NOMACULTUREs HUMMERWORKSHOP Är Du intresserad av odlingsmöjligheter för hummer?  Det är dags för projekt NOMACULTURES hummerworkshop som hålls onsdagen den 28 juni kl. 09.30 – 16.00 på Sven Lovén centrum för marin infrastruktur – Kristineberg, Fiskebäckskil. Denna NOMACULTURE workshop kommer att fokusera på odling av den Europeiska hummern. Under…

Mikroplaster och oönskade ämnen i sjömat - temadag 21 maj Göteborg

Välkommen till temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel, 21 juni 2017 (anmälan senast 14 juni) Under temadagen kommmer några av de risker med marina livsmedel som det rapporterats om i media att tas upp till diskussion, bl.a. mikroplaster i blåmusslor, etoxikin i odlad lax, samt rester i lax…

Workshop 27/4: Handelsplattform för att minska övergödningen av Östersjön

Workshop 27 april 2017 angående ett frivilligt handelssystem för fosfor och kväve i syfte att minska övergödningen i Östersjön Lokal: Academic House´s lokaler, Torsgatan 26, Stockholm Tid: kl 9:30 - 15:30 Projektet  NutriTrade (http://nutritradebaltic.eu/) arbetar för att skapa en plattform för matchning mellan utförare av åtgärder för att minska närsaltsbelastningen i Östersjön,…

Återförsel av biprodukter från fisk- och skaldjursindustrin till livsmedelskedjan via ensilering

Forksningsprojektet ENSILAGE (Ensilering av Närringsrika Sidoströmmar från fiskberedning Innebär Lokal Akvakultur med God miljö och Ekonomi) har beviljats pengar från Formas utlysning "Skogsråvara och Biomassa: Forskning för en omställning till en biobaserad samhällsekonomi". Projektet har som mål att restprodukter från svensk beredning av fisk och skaldjur ska kunna återföras till livsmedelakedjan…