EFARO-rapport: A vision on the future of European Aquaculture

"A vision on the future of European Aquaculture - Where will European aquaculture be in 2030, 2050 and beyond, outlining the main drivers and game changers" är titeln på en ny rapport från EFARO (The European Fisheries and Aquaculture Research Organisations). EFARO är en sammanslutning av EUs ledande forskningsorganisationer inom fiske och…

Hummerworkshop inom NOMACULTURE 28 juni, Fiskebäckskil

VÄLKOMMEN TILL NOMACULTUREs HUMMERWORKSHOP Är Du intresserad av odlingsmöjligheter för hummer?  Det är dags för projekt NOMACULTURES hummerworkshop som hålls onsdagen den 28 juni kl. 09.30 – 16.00 på Sven Lovén centrum för marin infrastruktur – Kristineberg, Fiskebäckskil. Denna NOMACULTURE workshop kommer att fokusera på odling av den Europeiska hummern. Under…

Mikroplaster och oönskade ämnen i sjömat - temadag 21 maj Göteborg

Välkommen till temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel, 21 juni 2017 (anmälan senast 14 juni) Under temadagen kommmer några av de risker med marina livsmedel som det rapporterats om i media att tas upp till diskussion, bl.a. mikroplaster i blåmusslor, etoxikin i odlad lax, samt rester i lax…

Workshop 27/4: Handelsplattform för att minska övergödningen av Östersjön

Workshop 27 april 2017 angående ett frivilligt handelssystem för fosfor och kväve i syfte att minska övergödningen i Östersjön Lokal: Academic House´s lokaler, Torsgatan 26, Stockholm Tid: kl 9:30 - 15:30 Projektet  NutriTrade (http://nutritradebaltic.eu/) arbetar för att skapa en plattform för matchning mellan utförare av åtgärder för att minska närsaltsbelastningen i Östersjön,…