Mycket händer inom SWEMARC!

Läs mer om bland annat projektet Scary Seafood - den nya maten från havet (https://swemarc.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//scary-seafood-ska-lara-oss-ata-ny-mat-fran-havet-.cid1564947) och den nya nordiska mastersutbildningen som startar hösten 2019 (https://www.utbyten.se/nyheter/dags-att-soka-till-nordic-master/).   SWEMARC har också deltagit i arbetet med att ta fram en vattenbruksutbildning för webben, läs mer här http://www.tillvaxtbohuslan.se/vattenbruksutbildning/     Foto: Snuttan Sundell pratar…

Jätteräkor skördas i Lysekil

Efter en lyckosam start för Vegafish anläggning i Lysekil skördar nu företaget den första omgången jätteräkor som ska ut till försäljning. Enligt Matilda Olstorpe, VD och tillika forskare på SLU, har flytten till naturligt havsvatten varit en stor del av framgången. Avgörande för resultatet hittills och för en fortsatt positiv…

Förstudierapport Hållbart vattenbruk något för Gotland

  För att undersöka Gotlands förutsättningar för en utveckling av ett hållbart vattenbruk har Länsstyrelsen på Gotland tagit initiativ till och genomfört en förstudie i samarbete med Blått centrum (ett samarbete mellan Uppsala universitet-Campus Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland). Resultatet av förstudien finns nu som rapport att ladda ner här:  ”Förstudie Hållbart…

Presentationer från Nationella Vattenbrukskonferensen 2018

Presentationerna från Nationella Vattenbrukskonferensen 13-14 mars i Sundsvall finns att ladda ner här:     Välkommen, inledning   Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk, Anders Kiessling   Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk, Kristina Snuttan Sundell   Jordbruksverkets uppdrag och ansvarsområden, Veronica Andrén   Fiskodling i Norrland, Josef Nygren  …