Uppdaterat schema och info rörande kurs om tillståndsfrågor för fiskodling, 4-6 dec Östersund

Hur startar man en fiskodlingsverksamhet? Eller utökar sitt tillstånd? NKfV bjuder in nuvarande och blivande fiskodlare till en kurs om tillståndsfrågor och miljö i Östersund 4-6 dec 2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uppdaterat schema finns här: UPPDATERAT SCHEMA Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i…

Konferens om fiskvälfärd inom nordiskt vattenbruk 15 nov, Oslo

Nordic network for communicating animal welfare (NordCAW) bjuder in till konferens om hur man kan förbättra djurvälfärden inom nordiskt vattenbruk. Seminariet kommer att strömmas och kan därmed följas även via länk. Se information nedan. För anmälan och program se  https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-Projects/swedish-centre-for-animal-welfare-scaw/nordcaw/   ----------------------------------------- Tid: 2018-11-15Ort: Oslo, NorgeArrangör: NordCAW -----------------------------------------   Sista anmälningsdag: 5 nov…

Slutkonferens AquaAgri 23 okt 2018

Forskning föder framtiden Dag: Tisdag 23 oktober Tid: kl. 12.00 - 16.30 Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm Anmälan: https://eventregistrering.se/aquaagri/ ------------------------------------------------------------------------ Forskningsprogrammet AquaAgri har sin slutkonferens 23 okt i Stockholm, där resultatet av två stora vattenbruksprojekt redovisas: odling av makroalger respektive odling av hummer och havskatt vid Göteborgs universitet. I…

Tillväxt inom marin bioekonomi på landsbygden - webinarium 12 okt

Inbjudan till SWEMARCs webinarium 12 okt 2018, kl 10.00-17.00: Stödja tillväxt inom marin bioekonomi i landsbygdssamhällen genom tvärvetenskapliga metoder, med fokus på vattenbruk och turism, i en svensk-afrikansk kontext.   WEBINARIETS SYFTE Målet med webinariet är att öka kunskapen och förståelsen om tvärvetenskapliga förhållningssätt till vattenbruk och turism, och hur…