Kurs om tillståndsprövning och miljöfrågor på YouTube

Inspelade föreläsningar från kursen Tillståndsprövning och miljöfrågor finns nu tillgängliga via SLUs YouTube-kanal. Kursen arrangerades av NKfV tillsammans med SLU och SWEMARC (Göteborgs universitet) och samlade ca 40 deltagare i Östersund 4-6 december 2018. Kursens syfteAtt ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system. Kursen berör…

Sjömatens betydelse för hälsa och miljö - diskussionsrapport från SeaWin-projektet

Hur ska vattenbruksproduktionen globalt sett kunna öka och bidra till hälsosam mat för alla, utan att vi äventyrar miljö och klimat? I en ny rapport diskuterar forskare inom SeaWin-projektet förutsättningar för framtida vattenbruk, identifierar kunskapsluckor och föreslår områden inom vilka mer forskning behövs. Rapporten berör frågor som vilket foder odlad…

Kurs för fiskodlare: Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke - anmälan senast 11 feb

Välkommen till en kurs om djurvälfärd i Uppsala 27-29 mars 2019!Målgrupp: Fiskodlare i första hand, myndighetsföreträdare som hanterar vattenbruksfrågor i andra hand.Datum och tid: 27 mars kl. 12:00 – 29 mars kl. 13:00 Plats: Uppsala (Park Inn by Radisson https://www.parkinn.se/hotell-uppsala)Anmälan och kostnader: Du anmäler Dig via https://sunet.artologik.net/gu/Survey/4108. Sista dag för anmälan…