Kompensationsodling

kompensationKompensationsodling av lax och öring

Varje år sätts ett stort antal odlad lax och havsöring ut i Sverige för att kompensera utebliven naturlig reproduktion i vattendrag som blir påverkade av vattenkraften. Huvudsyftet med dessa utsättningar är dels att bibehålla det yrkesmässiga fisket och sportfisket, samt att bevara genetiskt unika populationer. Det har dock visat sig på senare år att den utsatta odlade fisken har problem med att anpassa sig till ett liv i det vilda och att överlevnaden därmed minskat. Inom ramen för detta forskningsområde undersöks det för närvarande vilka tillvägagångssätt man ska använda sig av för att ge den odlade fisken de förutsättnngar som krävs för att öka på överlevnaden efter utsättning i det vilda. En stor del av verksamheten går ut på att testa effekten av olika åtgärder i odlingen genom att märka fisk och följa deras beteende efter utsättning.

Forskarkontakt:

Kristina "Snuttan" Sundell, Institutionen för biologi och miljövetenskap, GU

Anders Alanärä, Vilt, fisk och miljö, SLU

Forskningsprojekt:

SMOLTPRO – hållbar produktion av kompensationsodlad smolt

Funktionella metoder för att producera fysiologiskt vild smolt

Högst upp