Nyheter från projekt "Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system"

Miljokassen Nyhetsbrev2och3Hur kan man fånga upp gödsel och spillfoder från fiskodlingar i öppna kassar och på så sätt minska spill av näringsämnet fosfor till omgivande vatten?


Huvudfokus för projektet "Uppsamling av partikulärt spill och slamhantering från odling av fisk i öppna system" är just detta - att utveckla ny teknik för uppslamling av spillfosfor. På så sätt väntas tidigare förlorad näring, som kunde orsaka övergödning, kunna återföras till åker, växthus och/eller skogen som värdefull växtnäring. Detta skulle inte bara skapa ett kretslopp – även behovet att importera gruvfosfor skulle kunna minskas.


Vad har hänt hittills i projektet?
Här kan du läsa Nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev 2 och Nyhetsbrev 3


Frågor om projektet kan ställas till: Anders Kiessling på e-post: Anders.Kiessling@slu.se


Projektet är finansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden och leds av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med ett flertal aktörer inom svenskt vattenbruk.

EU-flagga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högst upp