Presentationer från Fiskhälsokonferens 2019

kassemindreFiskhälsokonferensen som hölls i Sundsvall 3-4 dec 2019 arrangerades av Matfiskodlarna (NKfV medarrangör) och samlade drygt 70 deltagare.

Konferensen inleddes med en dag med fokus på olika aspekter av smittskydd. Dagen efter hade temat fiskvälfärd. Föredrag hölls av forskare, branschaktiva och företrädare från myndigheter. På programmet fanns även flera moment där deltagarna gavs möjlighet till diskussion och gemensam reflektion. Med oss fick vi nya kunskaper och idéer för att arbeta vidare för en ännu bättre fiskhälsa.

För er som vill friska upp minnet och er som inte hade möjlighet att delta finns alla presentationer  HÄR. (När du klickar laddas filen ned automatiskt.)

Högst upp