Slutkonferens AquaAgri 23 okt 2018

AquaAgri loggaForskning föder framtiden

Dag: Tisdag 23 oktober

Tid: kl. 12.00 - 16.30

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan16, Stockholm

Anmälan: https://eventregistrering.se/aquaagri/

------------------------------------------------------------------------

Forskningsprogrammet AquaAgri har sin slutkonferens 23 okt i Stockholm, där resultatet av två stora vattenbruksprojekt redovisas: odling av makroalger respektive odling av hummer och havskatt vid Göteborgs universitet. I programmet ingår även tre jordbruksprojekt vid SLU. Mer info om konferensen finns här samt i ett magasin som går att ladda ner här.

Högst upp