Kick-off för SLU:s plattform för akvakultur (SPA)

ostersjomusslorSPA VidakovicSLU:s Plattform för Akvakultur (SPA) inrättades enligt rektorsbeslut 2017 och invigdes 26 april 2018 med en kick-off för SLU-forskare. Se mer info om SPA och länkar till inspelade presentationer från kick-offen via SPAs hemsida.

 

Syftet med SPA är att:

 

- identifiera, utveckla och synliggöra kompetens på SLU inom akvakultur,

 

- stimulera fakultetsövergripande forsknings- och utbildningsprojekt inom akvakultur,

 

- identifiera och stödja utveckling av infrastruktur inom akvakultur på SLU samt synliggöra denna internt och externt,

 

- upparbeta nätverk inom akvakultur, såväl internt på SLU som på nationell och internationell nivå.

 

 

 

 

 

Verksamheten inom SPA utgörs framförallt av utvecklingsprojekt och kommunikationsaktiviteter för att uppnå plattformens mål. Till plattformen har knutits två nya biträdande lektorer: Christos Palaiokostas (genetik och avel) och Kartik Baruah (foder och nutrition), samt en koordinator (Anna Norman Haldén) och en kommunikatör (Eva-Stina Lindell). Plattformen leds av en styrgrupp med representanter från SLUs samtliga fyra fakulteter och med fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap som organisatoriskt ansvarig.

 

 

 

 

 

 

Mer i denna kategori: « Vattenbruksutbildning på webben
Högst upp