Presentationer från Nationella Vattenbrukskonferensen 2018

vabrkonf2018 inbjudanbildPresentationerna från Nationella Vattenbrukskonferensen 13-14 mars i Sundsvall finns att ladda ner här:

 

 

Välkommen, inledning

 

Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk, Anders Kiessling

 

Kunskapsläge och framtid för svenskt vattenbruk, Kristina Snuttan Sundell

 

Jordbruksverkets uppdrag och ansvarsområden, Veronica Andrén

 

Fiskodling i Norrland, Josef Nygren

 

RAS i industriell skala – teknik och ekonomi, Rustan Lindkvist

 

Miljökassen, Anders Kiessling

 

Blå fånggrödor – ekonomiska modeller, Ing-Mari Gren

 

Den svenska sjömatskonsumenten - vem är det?, Kåre Skallerud

 

Allmänhetens attityder till odlad fisk i Sverige, Johan Martinsson

 

Bioteknik eller inte - Finns betalningsvilja bland konsumenter för att köpa steriliserad odlad fisk?, Carl Johan Lagerkvist

 

Sensorisk marknadsföring - att sälja med smak, Johan Swahn

 

Projekt SEAWIN, Max Troell

 

Status för svenskt recirkulerande vattenbruk, Ola Öberg

 

Vattenbruksutbildning för webben, Daniel Krång

 

Hållbart vattenbruk – något för Gotland?, Andreas Pettersson

 

Hummer odlad till konsument eller för utsättning, Susanne Eriksson

 

BONUS CLEANAQ– Innovativ avskiljning av näring, Gunno Renman

 

Miljöpåverkan från fiskodling, Tina Hedlund

 

Foderteknologiskt laboratorium vid SLU, Markus Langeland

 

AQUAFRESH – ett kvalitetsprojekt, Anders Kiessling

 

Code of practice – Förebyggande fiskhälsoarbete och vikten av kommunikation, Daniel Wikberg och Linda Falk

 

Inspiration om hur man som bransch med gemensamma krafter kan vända en trend, Jenny Andersson

Vad vill konsumenten ha – en detaljists perspektiv, Anneli Bylund

 

Handlingsplanens halvtidsutvärdering, Veronica Andrén

 

Regelförenklingar för främjande av nya tekniker och odlingsarter, Carl Dahlberg

 

Regeringens satsningar på vattenbruk inom ramen för Livsmedelsstrategin, Sara Colliander

 

Panelsamtal: Framtiden för svenskt vattenbruk

Högst upp