SeaWin - nytt forskningsprojekt för ökad produktion och konsumtion av hållbar sjömat i Sverige

SEAWIN 1SeaWin - “Increasing production and consumption of sustainable seafood in Sweden” är ett femårigt projekt som finansieras via Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och miljö) med start 2017. Projektets fokus är forskning om hur man ska kunna öka produktionen och konsumtionen av sjömat i Sverige på ett hållbart sätt. Några av projektets mål är kartlägga nuvarande sjömatsproduktion, utvärdera nya innovativa odlingsmetoder utifrån miljömässiga kriterier samt ge en fördjupad förståelse gällande konsumenters uppfattning och attityder gentemot sjömat ur ett hållbarhets- och hälsoperspektiv.

Projektet är ett samarbete mellan ett flertal internationella universitet och privata företag.

Kontakt: agneta.sundin@beijer.kva.se

Mer info finns här

 

 

Högst upp