Stor satsning på vattenbruk vid Formas utlysning "Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion"

tjarno3 ANHNärmare 30 miljoner kronor satsas på vattenbruksrelaterade forskningsprojekt under åren 2016-2020 från forskningsrådet Formas utlysning "Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion". Följande vattenbruksprojekt finansieras via satsningen:

Formas utlysning om totalt 50 miljoner kronor under fem år (2016-2020) för projekt inom livsmedels- inklusive nutritionsforskning, syftar till att stödja forskning och utveckling relaterad till samhällsutmaningar och globala hållbarhetsmål inom området. Satsningen syftar även till att stärka kapaciteten hos unga forskare och främja samverkan mellan aktörer inom området.

 

 

 

Högst upp