Inspelade föreläsningar om cirkulära produktionssystem

cirkulara odlingssystem FrostellVid Fish Base Swedens symposium i oktober 2015 föreläste två forskare inom NKfVs nätverk. Föreläsningarna finns inspelade och kan hittas här:

"Aquaculture the missing link in circular production systems", Anders Kiessling, SLU

"Fish - part of an alternative animal husbandry?", Björn Frostell, KTH

Hela programmet med föreläsningar finns här

 

Högst upp