Stor satsning på marin vattenbruksforskning på GU

SWEMARCSWEMARC - Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning vid Göteborgs universitet- är ett av sex forskningscentrum som ska byggas upp vid Göteborgs universitet (GU). Satsningen från GU för de sex centrumbildningarna sammantaget är på 300 miljoner kronor och utgår ifrån att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning för att lösa samtidens globala samhällsutmaningar. Målsättningen för SWEMARC är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt.

Läs mer...

Kontaktperson: Kristina Snuttan Sundell, Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, GU

 

Högst upp