EU-pengar till musselodling i Östersjön

musslaProjektet Baltic Blue Growth har beviljats 50 miljoner kr under åren 2016-2019 för att utvärdera om storskalig musselodling kan bidra till att minska övergödningsproblematiken i Östersjön. Målet är också att ta fram ett fodermjöl av musslorna som ska kunna användas som ersättning för fiskmjöl i djurfoder. SLU och Vattenbrukscentrum Ost är två av 18 partners från sammanlagt 7 länder kring Östersjön. Ansvarig för projektet är Region Östergötland.

Läs mer…

Högst upp