Torbjörn Lundh

Docent vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård i Uppsala. Mångårig erfarenhet av nutritionella frågeställningar med biokemisk inriktning. Har arbetat med flertalet utfodringsstudier på olika djursslag och på cell och molekylär nivå.

Information

 

Address: Institutionen för husdjurens utfodring och vård
City: Uppsala
Country: Sweden
Postcode: 750 07
Telephone: 018-672137
E-mail: Torbjorn.Lundh@slu.se
Website: http://www.slu.se/sv/fakulteter/vh/institutioner/institutionen-for-husdjurens-utfodring-och-vard


 

Mer i denna kategori: « Susanne Lindegarth Damian Moran »
Högst upp