Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf thulinFöreståndare vid Centrum för vilt- och fiskforskning och forskare, SLU samt forskare vid institutionen för Vilt fisk och miljö, SLU. Genetiker i grunden, inriktning mot hybridisering och genetisk differentiering hos jaktvilt. Stort intresse av faunarestaurering, dvs att genom återintroduktioner och stödutsättningar av ffa landskapspåverkande arter skapa mer kompletta ekosystem och ekologiska funktioner. Även intresserad av "viltbruk", dvs areella näringar som drivs med viltet som huvud- eller delresurs. Målet är ett långsiktigt hållbart naturreursutnyttjande som främjar såväl bevarande, biologisk mångfald och landsbygdsutveckling.

Information

 

Address: Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU
City: Umeå
Country: Sverige
Postcode: 901 83
Telephone: +46 705 645358
E-mail: carl-gustaf.thulin@slu.se
Website: www.slu.se/cfw


 

Högst upp